Γέροντας Χαράλαμπος, Η πύρινη φλόγα της προσευχής και οι ακριβείς πληροφορίες από τον Θεό

14 Ιανουαρίου 2022

Ιερομόναχος Χαράλαμπος, (1910-2001), Ηγούμενος Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Ένας αδελφός, εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε στο πρόβλημά του, τον ερωτά [τον Γέροντα Χαράλαμπο, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους]:
– Μα πώς Γέροντα, λαμβάνεις πληροφορία με τόσην ακρίβειαν;
– Αυτό δεν είναι για τον καθένα. Είναι δυσδιάκριτο να καταλάβης αν η απάντησις είναι από τον Θεόν. Όμως με την πύρινη φλόγα της προσευχής μπορεί ο μοναχός να σταθή όπως ο Μωυσής και να διαλεχθή με τον Δημιουργόν του. Γι’ αυτό φροντίστε όσο μπορείτε να αποκτήσετε αυτήν την φλόγα.

Άλλος αδελφός του ανέφερε:
– Γέροντα, όταν προσεύχομαι για κάποιο ζήτημα, ζητώ από τον Κύριον και λαμβάνω πληροφορία μέσα μου.

Παρ᾽ όλον ότι ο αδελφός εκείνος ήταν πράγματι αγωνιστής, εντούτοις ο Γέροντας του έδωσε την εξής απάντησιν:
– Έχεις ακόμα πάθη;
– Ναι, Γέροντα, έχω.
– Λοιπόν, μέχρι που μέσα μας βασιλεύουν τα πάθη, ο σπόρος είναι ανακατεμένος. Εκεί που νομίζεις ότι φύτεψες σιτάρι, ξαφνικά βλαστάνουν ζιζάνια. Εγώ σου συνιστώ να παρακαλάς τον Κύριο, αλλά για πληροφορίες δεν είσαι ακόμα.

Ο Γέροντας κατάλαβε ότι ο αδελφός αυτός κλεβόταν από τα δεξιά, δηλαδή από υπερηφάνεια. Μάλιστα έφυγε από τον Γέροντα, όπως έλεγε, όχι ικανοποιημένος αλλά και αμετάπειστος.

Αρκετές φορές, ξαναζήτησε ο ίδιος πληροφορία στην προσευχή για διάφορες απορίες και είχε απάντησιν, έλεγε, θετική. Μια φορά όμως, υποσχέθηκε σε κάποιον να του δώση την απάντησιν που χρειαζόταν σ’ ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Κατόπιν προσευχής πολλής, του απαντά ότι έλαβε πληροφορία από τον Θεό, ότι αυτό
είναι το θέλημά του…

Φεύγει ο άλλος χαρούμενος κι ενθουσιασμένος για να επιστρέψη σε λίγες μέρες στενοχωρημένος και αγανακτισμένος ν’ αναγγείλη, ότι βγήκε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα με τις ανάλογες δυσμενείς συνέπειες.

Εκ του γεγονότος αυτού, ταπεινώθηκε ο αδελφός αυτός· το εξομολογήθηκε στον Γέροντα, με την διαβεβαίωσιν, ότι δεν θα ξαναεπιχειρήση να ζητήση πληροφορίες στην προσευχή.

 

Από το βιβλίο του Ιωσήφ Μοναχού Διονυσιάτη, «Ιερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης, Ο διδάσκαλος της νοεράς προσευχής».