Άγιος Παρθένιος

7 Φεβρουαρίου 2022

Άγιος Παρθένιος,
επίσκοπος Λαμψάκου,
μέγιστος θαυματουργός,
πρότυπο Ιεράρχη,
ανθρώπων αρωγός.

Εσύ είσαι άγιε
το παράδειγμα
στον στίχο τον ιερό:
«Θαυμαστός ο Θεός
εν τοις αγίοις αυτού».

Αγαπημένε άγιε,
σ’ αυτούς που ταπεινά
προσέρχονται την τίμιά σου κάρα
να προσκυνήσουν
κι ας μην σε γνωρίζουν,
φανερώνεσαι αναβλύζοντας
το άγιο σου Θεοφόρο μύρο.

Εσύ είσαι ο ακοίμητος φρουρός
στα βάσανα και πάθη μας,
ο προστάτης φύλακάς μας
στις χαλεπές ασθένειές μας.

Άγιε γλυκύτατε, πονετικέ,
ιατρέ των ψυχών και σωμάτων
πληγωμένων ανθρώπων,
πρέσβευε θερμά στον Κύριο μας
Ιησού Χριστό, δωρεές να μας χαρίζει
και ευλογίες αγαθές.