Αββά Αβραάμ: Ο ζυγός του Κυρίου

28 Μαΐου 2022

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.