Άγιος Πορφύριος: Να καίγεσαι για τον Θεό· αυτό είναι το παν!

2 Ιουνίου 2022

Άγιος Πορφύριος (1906-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Η τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού – αυτή είναι η αγία ταπείνωση.

Η τέλεια υπακοή στον Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω κι αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού.

Αυτό που λέμε στην Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα: «πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα».

Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα: «Σοι παρακατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ικετεύομεν…».

Σ’ εσένα Κύριε, τα αφήνομε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η αγία ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον καθιστά θεάνθρωπο.

Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και, όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι’ αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του.

Ο έχων την αγία ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά.

Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του.

Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο, όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται.

Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται απ’ τον Χριστό κι ότι ο Χριστός του δίδει την χάρι Του κι έτσι προχωράει.

Όποιος έχει την αγία ταπείνωση, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία.

Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού, και στα δυσάρεστα.

Το βλέπομε στη ζωή των αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν; Άνθρωπος σαν κι εμάς. Αλλά τι έγινε; Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής.

Τα λόγια του το μαρτυρούν. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός… εμοί γαρ το ζην ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος».

Φλεγόταν απ’ την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί.

Να καίγεσαι για τον Θεό· αυτό είναι το παν.

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, «Βίος και Λόγοι», έκδοση Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανιά.