Προσβάσιμη σελίδα

«Αστήρ αστέρων Πρόδρομος», Ιδιόμελο Γενεθλίων Ιωάν. Προδρόμου (Λεωνίδας Αστέρης)

Ο Λεωνίδας Αστέρης. τ. Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ψάλει το Ιδιόμελο των Γενεθλίων του Προδρόμου «Αστήρ αστέρων Πρόδρομος».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Ύμνοι από την Ακολουθία του Αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου
«Μετά μύρων» Εωθινόν Β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας)
Ιωάννης Δακαλάκης, Μουσικοδιδάσκαλος, Πρωτοψάλτης
«Μικρασία αλησμόνητη» Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Β΄ Ματθαίου (26/06/2022)