Αββά Κασσιανού: Η τάξη για τους αρχάριους μοναχούς

27 Ιουνίου 2022

Πολύτιμες πνευματικές διδαχές Πατέρων της ερήμου καταγεγραμμένες από τον Αββά Κασσιανό. Με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ματθαίο Χάλαρη.