Προσβάσιμη σελίδα

«Άξιον εστίν» Γρηγορίου Σιμωνοπετρίτου, ήχ. πλ. β΄ «νενανώ»

Η σύγχρονη αγιορειτική ψαλτική τέχνη έχει πολλούς εκφραστές και δημιουργούς που συνεχίζουν να ποτίζουν το δένδρο της υπερχιλιόχρονης βυζαντινής αγιορειτικής μουσικής παράδοσης. Ανάμεσά τους και ο π. Γρηγόριος Σιμωνοπετρίτης ο οποίος προσέφερε τους δικούς του μουσικούς καρπούς με το φιλόκαλο και εμπνευσμένο έργο του. Πολλές συνθέσεις του, όπως το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα», το Εξομολογείσθε τω Κυρίω»,  έγιναν  ευχάριστος παιάνας για πολλούς ανθρώπους και ταξίδεψε το μέλος τους σε πολλές γωνιές της γης. Υπάρχουν και άλλες συνθέσει του που αγαπήθηκαν από τους ψάλτες και ακούγονται σήμερα στη ζώσα λειτουργική πράξη. Ο Νικόλαος Στάθης Πρωτοψάλτης του ι.ν. αγ. Θεοδώρων Συκεών, ένας εκ των «φίλων» των αγιορειτών ψαλτών, τακτικά ψάλει παλαιότερα και σύγχρονα αγιορειτικά μέλη, μεταφέροντας το ευώδες άρωμα της αγιορειτικής ψαλτικής παράδοσης στους εκκλησιαζομένους πιστούς.

«Άξιον εστίν», Γρηγορίου Σιμωνοπετρίτου ήχος πλ. β΄«νενανώ».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)