Προσβάσιμη σελίδα

«Δύναμις Μπαλασίου», ήχ. β΄ (Βατοπαιδινός-Καρακαλλινός Χορός)

Ο Βατοπαιδινός και Καρακαλλινός χορός ψάλλουν το Δύναμις του Τρισαγίου ύμνου σε ήχο β΄και μέλος Μπαλασίου σε πανήγυρη στην Ι.Μ. Καρακάλλου επί τη μνήμη των αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (2011).

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)