Προσβάσιμη σελίδα

«Σήμερον ἐξέλαμψε», Ιδιόμελον Αγιορειτών Πατέρων (Βατοπαιδινός Χορός)

 

Ο βατοπαιδινός χορός ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής των Αγιορειτών Πατέρων σε ήχο πλ. β. Πρόκειται για ποίημα του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που συντέθηκε περί το 1800, όταν τότε αγιογραφήθηκε και η πρώτη τους εικόνα.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)