Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Ματθαίου Βατοπαιδινού ήχ. πλ. δ΄ («Θεσσαλονικείς Υμνωδοί»-Βατοπαιδινός Χορός)

Ο Χορός Ψαλτών «Θεσσαλονικείς Υμνωδοί» με τον Βατοπαιδινός Χορός ψάλλουν τη Δοξολογία του Ματθαίου Βατοπαιδινού (1774-1849) σε ήχο πλ. δ΄ και μέλος αργόν. Πρόκειται για άκουσμα πανηγυρικό και ευχάριστο, μοναδικό και πρωτότυπο για την συνθετική του υφή, στοιχεία που ανέδειξε η υποδειγματικά ερμηνεία των δύο χορών.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)