«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Η αγιότητα στη ζωή της Εκκλησίας

21 Ιουνίου 2022

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.