Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης: Τηρούμε τις εντολές, για ν’ αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού!

21 Ιουνίου 2022

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης (1912-2006).

 (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Γέροντας [Ιερομόναχος, π. Αμβρόσιος Λάζαρης]: – Τι πρέπει να κάνει, Πατέρα Κωνσταντίνε, ο Χριστιανός, για να γίνει παιδί Θεού;
Πατήρ Κωνσταντίνος: – Όπως λέει η Γραφή, πρέπει να πιστεύει ορθώς και να τηρεί τις εντολές με όλη του την καρδιά.

Γέροντας: – Λέει όμως η μαρτυρία ότι «μόνον όσοι υπό Πνεύμα Θεού άγονται εισίν υιοί Θεού». Τηρούμε τις εντολές, για ν’ αποκτήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να εργαστούμε τα έργα του Θεού. Και ποια είναι τα έργα του Θεού, πατέρα Κωνσταντίνε; Είναι η εκπλήρωσις και η εξάσκησις της Θείας Δικαιοσύνης επί της γης. Να αγαπήσεις, να είσαι δίκαιος επάνω στη γη. Όχι για να σε επαινέσουν οι άνθρωποι, γιατί θα κάνεις το δίκαιο, ούτε για να αποκτήσεις δόξαν ανθρώπων, αλλά να είσαι δίκαιος, όπως ήταν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας δίκαιοι και άγιοι.

Ειργάσθησαν την δικαιοσύνην με όλες τους τις δυνάμεις. Ελάλησαν τον λόγον του Θεού εν αληθεία και όχι ψευδώς. Το στόμα τους έρεε ποταμός, αλλά ήταν αλήθεια αυτά που έλεγαν, δεν έλεγαν ψέματα. Και ο Θεός τους αγίασε, τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιον και τους έκανε παιδιά του. Αυτοί είναι υιοί Θεού,οι καταξιωθέντες να γνωρίζουν την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται από τον Θεό. Τότε είσαι υιός Θεού. Κατά χάριν βέβαια, όχι κατ’ ουσίαν. Ένας είναι ο κατ’ ουσίαν ο μονογενής Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Αλλά και εμείς για να γίνουμε κατά χάριν θέλει κόπο και αγώνα να αποκτήσουμε την Χάριν του Αγίου Πνεύματος. Διότι λένε οι Πατέρες. «Δώσε αίμα και λάβε Πνεύμα. Αν καταξιωθούμε και βρεθούμε σ’ αυτή την κατάσταση, να είσαι βέβαιος ότι μας επιφυλάσσει ο Κύριος μεγάλη χαρά και δόξα, αν αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Αν όχι…

Γι’ αυτό λέει στον Απόστολο: «ειργάσαντο δικαιοσύνην». Απ’ τους προπάτορες, όπως σας είπα, τον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ -την ευχή τους να έχουμε- αυτοί εκπλήρωσαν το Ευαγγέλιο το μετέπειτα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, από αυτούς προήλθε ο Κύριος. Από το γένος του Αβραάμ ήλθε ο Κύριος. Αλλά αυτοί εκπλήρωσαν πάσαν δικαιοσύνην επί της γης. Εμείς όμως υστερούμε. Ούτε αρχή βάλαμε, ούτε μέση προχωρήσαμε, ούτε στο
τέλος φτάσαμε. Σε ποιο σημείο βρισκόμεθα μόνος ο Κύριος το γνωρίζει.

Ας ευχηθούμε τω δοτήρι των αγαθών, τω Θεώ ημών, να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει, να μας στείλει το Άγιον Πνεύμα και εμάς να μας φωτίζει να πορευόμεθα εις τον δρόμον των εντολών του Χριστού. Αμήν.

 

 

Από το βιβλίο της Ι. Μ. Δαδίου Παναγία η Γαυριώτισσα, «Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης, Ο πνευματικός της Μονής Δαδίου, Ο επιστήθιος φίλος του αγίου Πορφυρίου», των εκδόσεων Άθως. Κείμενα Μιχάλης Λεβέντης.