Προσβάσιμη σελίδα

Λόγος και Μέλος: Αφιέρωμα στον Βασίλειο Νόνη

Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της Ψαλτικής Τέχνης. Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ Κωνσταντίνος Αγγελίδης, και ο Πρωτοψάλτης και Μουσικολόγος Γεώργιος Σάββας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ
Χερουβικόν Μισαήλ Μισαηλίδη ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
«Ποίων εὐφημιῶν ἔπαινον», Στιχηρό Εσπερινού οσ. Αθανασίου Αθωνίτου (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: Άγιος Αθανάσιος ο εν Άθω - Εργαστήρι Ψαλτικής
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Γ΄ Ματθαίου (03/07/2022)