Παρουσίαση Πρακτικών Θεολογικής Ημερίδας: «Γονιδίωμα Θεϊκής προέλευσης»

1 Ιουνίου 2022

Παρουσίαση Πρακτικών Θεολογικής Ημερίδας: «Γονιδίωμα Θεϊκής προέλευσης – Γονιδίωμα: Άνθρωπος, ανταλλακτικό ή αντικείμενο έρευνας και πειραματισμού;» την Κυριακή 5 Ιουνίου 2020. 

Ο τόμος περιλαμβάνει τα πρακτικά της Ημερίδας με ομώνυμο τίτλο, που οργάνωσε ο θεολογικός σύλλογος «Μέθεξις». Στόχος ήταν η σύγχρονη θεολογία να σχολιάσει, να προβληματιστεί και να προβληματίσει καθώς και να εξετάσει υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης θεολογικής ανθρωπολογίας την ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών στο σημείο τομής της σύγχρονης βιοηθικής.