Ποιος είναι ο τελικός ορισμός της αρετής;

30 Ιουνίου 2022

Προηγούμενη δημοσίευση: http://www.pemptousia.gr/?p=345047

 

25. Ποιος είναι ο τελικός ορισμός της αρετής;

Απάντηση:

«Η αρετή είναι μια συνήθεια προαιρετική, που βρίσκεται στο μέσο, το οποίο καθορίζεται από τη λογική του σώφρονος». Βασικό γνώρισμα της αρετής είναι η προαίρεση, η οποία περιλαμβάνει: α. τη σκέψη (μετά λόγου και διανοίας) β. την ελεύθερη και έλλογη βούληση (επιλογή) και γ. την προσπάθεια για πραγμάτωση τη απόφασης. Η προαίρεση δηλαδή προϋποθέτει έναν έλλογο, εφικτό σκοπό και εξετάζει πώς μπορεί αυτός να πραγματοποιηθεί. Από την άποψη αυτή και η αρετή είναι ένας λογικός σκοπός, εφικτός, που πραγματοποιείται με συγκεκριμένο τρόπο.

25. Ποια η σχέση της αρετής με τη λογική: Απάντηση:

Ενώ οι διανοητικές αρετές, όπως είπαμε και πιο πάνω, δεν έχουν διαβάθμιση, και δεν υπόκεινται στην υπερβολή και την έλλειψη, διότι βρίσκονται στον υπέρτατο βαθμό, στις ηθικές επικαλείται τη λογική του σώφρονος, ο οποίος θα καθορίσει το μέσο σε σχέση με μας. Πιο πάνω είπαμε ότι το μέσο καθορίζεται από την κοινωνία, από την κοινή λογική και τώρα από τη λογική του σώφρονος. Είναι προφανής η πρόθεση του Αριστοτέλη να δώσει ασφαλή κριτήρια καθορισμού της μεσότητας, που αποτελεί το κυριότερο γνώρισμα της αρετής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πρώτη βαθμίδα της ευτυχίας βασιζόμενη στην έξη, τη δραστηριότητα,

 δηλαδή την πράξη. Η ηδονή κατακτάται όταν ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην προαίρεση, δηλαδή όταν επιλέ­γει το αγαθό έχοντας απόλυτη ελευθερία ως προς την επιλογή και ως προς τη βούληση του. Επομένως η ελεύθερη επιλογήη προαίρεση 

είναι απαραίτητοι παράγοντες για την ηθική πράξη. Ο ρόλος του εκούσιου και της ευθύνης των πράξεων μας είναι σημαντικός. Ο Αριστοτέλης δέχεται ότι η κακία είναι εκούσια και ότι εναπόκειται σε μας να την αποφύγουμε με λογική απόφαση και ελεύθερη προαίρεση. Η προαίρεση προϋποθέτει τη βούληση και το λόγοΔεν υπάρχει προαίρεση άνευ νου και διανοίας. Η επιθυμία εξάλλου που είναι τάση έμφυτη και μετέχει του αισθητού και του νοητού δεν είναι πάντα υπο­ταγμένη στο λόγο.

Συμπερασματικά τονίζουμε ότι: Η ορθή πράξη με βάση τη Μεσότητα σημαίνει να πράττεις το Ορθό στο ορθό πρόσωπο, στον ορθό χρόνο, στην ορθή έκταση, με τον ορθό σκοπό και με τον ορθό τρόπο. Αλλά το ορθώς πράττειν δεν βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες του καθενός, παρά μόνο σ’ αυτούς που έχουν τη γνώση και την ικανότητα να πραγματοποιήσουν την ορθή επιλογή. Παρότι η αρετή εξαρτάται από την προαίρεση του ατόμου, ο Αριστοτέλης βάζει την προϋπόθεση του ορθού κινήτρου (πρόθεσης) για να είναι μία πράξη πραγματική ηθική. Η πράξη πρέπει επίσης να ταιριάζει καλύτερα στη δεδομένη περίσταση και να είναι το αποτέλεσμα μίας σταθερής διάθεσης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Η σύγχρονη κοινωνία μας είναι προφανώς μια κοινωνία υπερβολής στα πάντα, στην κατανάλωση, στις απολαύσεις, στην πίεση και στο άγχος, αλλά και στις κοινωνικές ανισότητες. Δύσκολα μπορούμε να βρούμε σε αυτήν κάπου το μέτρο, την ισορροπία και την αρμονία. Θα μπορούσαμε έτσι να ισχυριστούμε ότι βασιλεύουν σε αυτήν οι κακίες, γι’ αυτό και δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα που καλούμαστε να τα αντιμετωπίζουμε.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο λόγος με την έννοια της λογικής, επιδιώκει πάντα από την φύση του την ισορροπία και τη συμμετρία κι επομένως αποφεύγει τις ακρότητες – τις υπερβολές και ελλείψεις Έτσι η ευδαιμονία βρίσκεται πάντοτε στην επιλογή της Μέσης Οδού μεταξύ των ακροτήτων της έλλειψης και της υπερβολής.

Ο σκοπός της ζωής κατά τον Αριστοτέλη είναι η ευδαιμονία. Η Αρετή έχει μια σαφή σχέση με αυτήν, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος ευτυχισμένος, χωρίς να είναι ενάρετος. Αν θέλουμε λοιπόν να κατακτήσουμε την αρετή και να γίνουμε ευτυχισμένοι στην ζωή μας, πρέπει να αποφεύγουμε τις ακραίες επιλογές και να ακολουθούμε την Μέση Οδό της Αρετής. Για την επίτευξη όμως της ευδαιμονίας χρειάζεται ωριμότητα και κατάλληλη προπαρασκευή. Είναι αναγκαία η καλλιέργεια των αρετών για την πραγμάτωση του τελικού αγαθού της ευδαιμονίας και χρειάζεται έτσι παιδεία και μάθηση και κάποια επίσης προδιάθεση.

Ο Αριστοτέλης, συνεχίζοντας τη θεωρία του για τη μεσότητα και τις εφαρμογές της στην πραγματική ζωή, προβαίνει στη διαπίστωση ότι δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής της μεσότητας κάθε πράξη και κάθε πάθος. Μιλώντας για πάθη όπως η επιχαιρεκακία, η αδιαντροπιά και ο φθόνος θεωρεί ότι είναι κοινώς αποδεκτά ως αρνητικά και ποταπά. Ως ακραίες καταστάσεις τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολή είναι αρνητικές. Έτσι σε ό,τι αφορά τις αρετές όπως είναι η σωφροσύνη ή η ανδρεία, δεν μπορεί να αναζητηθεί η μεσότητά τους, γιατί η όποια απόκλιση από τη μεσότητα τείνει ή προς την έλλειψη ή προς την υπερβολή, με αποτέλεσμα η αρετή να μετατρέπεται σε κακία και να χάνει την ισορροπία της.

Η θεωρία του Αριστοτέλη ότι η αρετή αποτελεί μεσότητα βρήκε πολλούς επικριτές που ισχυρίστηκαν αν η αρετή αποτελεί μεσότητα, αν παρεκκλίνει προς τα δυο άκρα, την έλλειψη ή την υπερβολή, μπορεί να μετατραπεί σε κακία. Την απάντηση τη δίνει ο Αριστοτέλης ως προς την ουσία και τον ορισμό: η αρετή είναι μεσότητα ως προς το άριστο, όμως και το καλό είναι ακρότητα, δεν επιδέχεται δηλαδή μεταβολή προς τα άκρα. Να μερικές αρετές που αποτελούν τη μεσότητα νάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη:

Έλλειψη

Μεσότητα

Υπερβολή

Δειλία

Αναισθησία

τσιγγουνιά

ανδρεία

σωφροσύνη

οικονομία

θρασύτης

ακολασία

σπατάλη

O Αριστοτέλης βρίσκει την ιδέα της μεσότητας σ’ όλες τις κοινωνικά αποδεκτές αρετές. H κοινωνική συνείδηση έφτιαξε τις αρετές με τη συναίσθηση ότι αυτές αποτελούν μεσότητα και χαρακτήρισε κακίες όλες τις καταστάσεις που βγαίνουν από το μέτρο είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, είτε προσεγγίζουν το καθόλου ή το πολύ λίγο είτε το πάρα πολύ, την υπερβολή.

Ἀριστοτέλους: Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν

ἐπαινετὰ μέν ἐστι τὰ καλά,

ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά.

καὶ τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταί,

τῶν δ᾽ αἰσχρῶν αἱ κακίαι.

ἐπαινετὰ δ᾽ ἐστὶ

καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν καὶ τὰ παρεπόμενα ταῖς ἀρεταῖς

καὶ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν,

ψεκτὰ δὲ τὰ ἐναντία.

τριμεροῦς δὲ τῆς ψυχῆς λαμβανομένης κατὰ Πλάτωνα,

ἀρετή ἐστιν

τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἡ φρόνησις,

τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε πραότης καὶ ἡ ἀνδρεία,

τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια,

ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς

ἥ τε δικαιοσύνη καὶ ἡ ἐλευθεριότης καὶ ἡ μεγαλοψυχία.

κακία δ᾽ ἐστὶ

τοῦ μὲν λογιστικοῦ ἡ ἀφροσύνη,

τοῦ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε ὀργιλότης καὶ ἡ δειλία,

τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε ἀκολασία καὶ ἡ ἀκράτεια,

ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης

καὶ μικροψυχία.

Τα αίτια των αρετών

φρόνησις ἔστι ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ,

παρασκευαστικὴ τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων. πραότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς,

καθ᾽ ἣν ὑπὸ ὀργῆς γίνονται δυσκίνητοι.

ἀνδρεία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς,

καθ᾽ ἣν δυσέκπληκτοί εἰσιν ὑπὸ φόβων τῶν περὶ θάνατον. σωφροσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ,

καθ᾽ ἣν ἀνόρεκτοι γίνονται

περὶ τὰς ἀπολαύσεις τῶν φαύλων ἡδονῶν.

ἐγκράτεια δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ,

καθ᾽ ἣν κατέχουσι τῷ λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν

ὁρμῶσαν ἐπὶ τὰς φαύλας ἡδονάς.

δικαιοσύνη δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς διανεμητικὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν. ἐλευθεριότης δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς εὐδάπανος εἰς τὰ καλά. μεγαλοψυχία δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ ψυχῆς,

καθ᾽ ἣν δύναται φέρειν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν

καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν.

ἀφροσύνη δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ λογιστικοῦ, αἰτία τοῦ ζῆν κακῶς. ὀργιλότης δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς,

καθ᾽ ἣν εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν.

δειλία δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς,

καθ᾽ ἣν ἐκπλήττονται ὑπὸ φόβων,

καὶ μάλιστα τῶν περὶ θάνατον.

ἀκολασία δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ ἐπιθυμητικοῦ,

καθ᾽ ἣν αἱροῦνται τὰς φαύλας ἡδονάς.

ἀκράτεια δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ ἐπιθυμητικοῦ,

καθ᾽ ἣν παρασύρουσι τῇ ἀλογίᾳ τὴν ἐπιθυμίαν

ὠθοῦσαν ἐπὶ τὰς τῶν φαύλων ἡδονῶν ἀπολαύσεις.

ἀδικία δ᾽ ἐστὶ κακία ψυχῆς,

καθ᾽ ἣν πλεονεκτικοὶ γίνονται παρὰ τὴν ἀξίαν.

ἀνελευθερία δ᾽ ἐστὶ κακία ψυχῆς,

καθ᾽ ἣν ὀρέγονται τοῦ πανταχόθεν κέρδους.

μικροψυχία δ᾽ ἐστὶ κακία ψυχῆς,

καθ᾽ ἣν ἀδύνατοί εἰσι φέρειν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν

καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν.

Τα αποτελέσματα(τὰ παρεπόμενα ταῖς ἀρεταῖς

καὶ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν)

τῆς δὲ φρονήσεώς ἐστι

τὸ βουλεύσασθαι,

τὸ κρῖναι τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ

καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ βίῳ αἱρετὰ καὶ φευκτά,

τὸ χρῆσθαι πᾶσι καλῶς τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς,

τὸ ὁμιλῆσαι ὀρθῶς, τὸ συνιδεῖν τοὺς καιρούς,

τὸ ἀγχίνως χρήσασθαι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ,

τὸ τὴν ἐμπειρίαν ἔχειν τῶν χρησίμων πάντων.

ἡ μνήμη δὲ καὶ ἐμπειρία καὶ ἀγχίνοια

ἤτοι ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἑκάστη αὐτῶν ἐστίν,

ἢ παρέπεται τῇ φρονήσει·

ἢ τὰ μὲν αὐτῶν οἷον συναίτια τῆς φρονήσεώς ἐστι,

καθάπερ ἐμπειρία καὶ ἡ μνήμη,

τὰ δὲ οἷον μέρη αὐτῆς,

οἷον εὐβουλία καὶ ἀγχίνοια.

πραότητος δ᾽ ἐστὶ

τὸ δύνασθαι φέρειν μετρίως ἐγκλήματα καὶ ὀλιγωρίας,

καὶ τὸ μὴ ταχέως ὁρμᾶν ἐπὶ τὰς τιμωρίας,

καὶ τὸ μὴ εὐκίνητον εἶναι πρὸς τὰς ὀργάς,

ἄπικρον δὲ τῷ ἤθει καὶ ἀφιλόνεικον,

ἔχοντα τὸ ἠρεμαῖον ἐν τῇ ψυχῇ καὶ στάσιμον.

ἀνδρείας δ᾽ ἐστὶ

τὸ δυσέκπληκτον ὑπὸ φόβων τῶν περὶ θάνατον,

καὶ τὸ εὐθαρσῆ ἐν τοῖς δεινοῖς,

καὶ τὸ εὔτολμον πρὸς τοὺς κινδύνους,

καὶ τὸ μᾶλλον αἱρεῖσθαι τεθνάναι καλῶς ἢ αἰσχρῶς σωθῆναι, καὶ τὸ νίκης αἴτιον εἶναι.

ἔτι δὲ ἀνδρείας ἐστὶ

καὶ τὸ πονεῖν καὶ καρτερεῖν καὶ αἱρεῖσθαι ἀνδραγαθίζεσθαι.

παρέπεται δὲ τῇ ἀνδρείᾳ

καὶ ἡ εὐτολμία καὶ ἡ εὐψυχία καὶ τὸ θάρσος καὶ τὸ θράσος,

ἔτι δὲ καὶ ἡ φιλοπονία καὶ ἡ καρτερία.

σωφροσύνης δ᾽ ἐστὶ

τὸ μὴ θαυμάζειν τὰς ἀπολαύσεις τῶν σωματικῶν ἡδονῶν,

καὶ τὸ εἶναι πάσης ἀπολαύσεως αἰσχρᾶς ἡδονῆς ἀνόρεκτον,

καὶ τὸ φοβεῖσθαι καὶ τὴν δικαίαν ἄδειαν,

καὶ τὸ τετάσθαι περὶ τὸν βίον ὁμοίως

ἔν τε μικροῖς καὶ μεγάλοις.

παρέπεται δὲ τῇ σωφροσύνῃ

εὐταξία, κοσμιότης, αἰδώς, εὐλάβεια.

ἐγκρατείας δ᾽ ἐστὶ

τὸ δύνασθαι κατασχεῖν τῷ λογισμῷ

τὴν ἐπιθυμίαν ὁρμῶσαν ἐπὶ φαύλας ἀπολαύσεις καὶ ἡδονάς, καὶ τὸ καρτερεῖν, καὶ τὸ ὑπομονητικὸν εἶναι

τῆς κατὰ φύσιν ἐνδείας καὶ λύπης.

δικαιοσύνης δ᾽ ἐστὶ

τὸ διανεμητικὸν εἶναι τοῦ κατ᾽ ἀξίαν,

καὶ σώζειν τὰ πάτρια ἔθη καὶ τὰ νόμιμα,

καὶ τὸ σώζειν τοὺς γεγραμμένους νόμους,

καὶ τὸ ἀληθεύειν ἐν τῷ διαφέροντι,

καὶ τὸ διαφυλάττειν τὰς ὁμολογίας.

ἔστι δὲ πρώτη τῶν δικαιοσυνῶν

πρὸς τοὺς θεούς, εἶτα πρὸς δαίμονας,

εἶτα πρὸς πατρίδα καὶ γονεῖς, εἶτα πρὸς τοὺς κατοιχομένους·

ἐν οἷς ἐστὶν ἡ εὐσέβεια,

ἤτοι μέρος οὖσα δικαιοσύνης ἢ παρακολουθοῦσα.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ δικαιοσύνῃ

καὶ ὁσιότης καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ πίστις καὶ ἡ μισοπονηρία.

ἐλευθεριότητος δ᾽ ἐστὶ

τὸ προετικὸν εἶναι χρημάτων εἰς τὰ ἐπαινετά,

καὶ δαψιλῆ ἐπὶ τῷ εἰς τὰ δέοντα ἀναλωθῆναι,

καὶ τὸ βοηθητικὸν εἶναι ἐν τῷ διαφόρῳ,

καὶ τὸ μὴ λαβεῖν ὅθεν μὴ δεῖ.

ἔστι δὲ ὁ ἐλευθέριος

καὶ περὶ ἐσθῆτα καθαρὸς καὶ περὶ οἴκησιν,

καὶ κατασκευαστικὸς τῶν περιττῶν καὶ καλῶν

καὶ διαγωγὴν ἐχόντων ἡδεῖαν ἄνευ τοῦ λυσιτελοῦντος,

καὶ θρεπτικὸς τῶν ζᾐων τῶν ἴδιον ἐχόντων τι ἢ θαυμαστόν. ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἐλευθεριότητι τοῦ ἤθους

ὑγρότης καὶ εὐαγωγία καὶ φιλανθρωπία

καὶ τὸ εἶναι ἐλεητικὸν καὶ φιλόφιλον

καὶ φιλόξενον καὶ φιλόκαλον.

μεγαλοψυχίας δ᾽ ἐστὶ

τὸ καλῶς ἐνεγκεῖν

καὶ εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν,

καὶ τὸ θαυμάζειν μήτε τρυφὴν μήτε θεραπείαν

μήτε ἐξουσίαν μήτε τὰς νίκας τὰς ἐναγωνίους,

ἔχειν δέ τι βάθος τῆς ψυχῆς καὶ μέγεθος.

ἔστι δὲ μεγαλόψυχος

οὔθ᾽ ὁ τὸ ζῆν περὶ πολλοῦ ποιούμενος οὔθ᾽ ὁ φιλόζωος.

ἁπλοῦς δὲ τῷ ἤθει καὶ γενναῖος,

ἀδικεῖσθαι δυνάμενος, καὶ οὐ τιμωρητικός.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ μεγαλοψυχίᾳ

ἁπλότης καὶ ἀλήθεια.

ἀφροσύνης δ᾽ ἐστὶ

τὸ κρίνειν κακῶς τὰ πράγματα,

τὸ βουλεύσασθαι κακῶς, τὸ ὁμιλῆσαι κακῶς,

τὸ χρήσασθαι κακῶς τοῖς παροῦσιν ἀγαθοῖς,

τὸ ψευδῶς δοξάζειν περὶ τῶν εἰς τὸν βίον καλῶν καὶ ἀγαθῶν.

παρακολουθεῖ δὲ τῇ ἀφροσύνῃ

ἀπειρία, ἀμαθία, ἀκρασία, ἐπαριστερότης, ἀμνημοσύνη. ὀργιλότητος δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία, ἀκροχολία πικρία βαρυθυμία.

ἔστι δὲ τοῦ ὀργίλου

μὴ δύνασθαι φέρειν

μήτε τὰς μικρὰς ὀλιγωρήσεις μήτε ἐλαττώσεις,

εἶναι δὲ κολαστικὸν καὶ τιμωρητικὸν καὶ εὐκίνητον πρὸς ὀργὴν

καὶ ὑπὸ ἔργου καὶ ὑπὸ λόγου τοῦ τυχόντος.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ὀργιλότητι

τὸ παροξυντικὸν τοῦ ἤθους καὶ εὐμετάβολον,

καὶ ἡ πικρολογία, καὶ τὸ ἐπὶ μικροῖς λυπεῖσθαι,

καὶ τὸ ταῦτα πάσχειν ταχέως καὶ παρὰ βραχὺν καιρόν.

δειλίας δ᾽ ἐστὶ

τὸ ὑπὸ τῶν τυχόντων φόβων εὐκίνητον εἶναι,

καὶ μάλιστα τῶν περὶ θάνατον καὶ τὰς σωματικὰς πηρώσεις, καὶ τὸ ὑπολαμβάνειν κρεῖττον εἶναι

ὁπωσοῦν σωθῆναι ἢ τελευτῆσαι καλῶς.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ δειλίᾳ

μαλακία, ἀνανδρία, ἀπονία, φιλοψυχία.

ὕπεστι δέ τις εὐλάβεια καὶ τὸ ἀφιλόνεικον τοῦ ἤθους.

ἀκολασίας δ᾽ ἐστὶ

τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ἀπολαύσεις

τῶν ἡδονῶν τῶν βλαβερῶν καὶ αἰσχρῶν,

καὶ τὸ ὑπολαμβάνειν εὐδαιμονεῖν μάλιστα

τοὺς ἐν ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς ὄντας,

καὶ τὸ φιλογέλοιον εἶναι καὶ τὸ φιλοσκώπτην

καὶ φιλευτράπελον, καὶ τὸ ῥᾳδιουργὸν εἶναι

ἐν τοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἔργοις.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀκολασίᾳ

ἀταξία, ἀναίδεια, ἀκοσμία, τρυφή,

ῥᾳθυμία, ἀμέλεια, ὀλιγωρία, ἔκλυσις.

ἀκρασίας δ᾽ ἐστὶ

τὸ κωλύοντος τοῦ λογισμοῦ τὰς ἀπολαύσεις

τῶν ἡδονῶν αἱρεῖσθαι,

καὶ τὸ ὑπολαμβάνοντα κρεῖττον εἶναι

μὴ μετασχεῖν μὲν αὐτῶν, μετέχειν δὲ μηδὲν ἧττον,

καὶ τὸ οἴεσθαι μὲν δεῖν πράττειν

καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ συμφέροντα,

ἀφίστασθαι δὲ αὐτῶν διὰ τὰς ἡδονάς.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀκρασίᾳ

μαλακία καὶ μεταμέλεια καὶ τὰ πλεῖστα ταὐτὰ

ἃ καὶ τῇ ἀκολασίᾳ.

ἀδικίας δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία: ἀσέβεια, πλεονεξία, ὕβρις.

ἀσέβεια μὲν

ἡ περὶ θεοὺς πλημμέλεια καὶ περὶ δαίμονας

ἢ καὶ περὶ τοὺς κατοιχομένους,

καὶ περὶ γονεῖς καὶ περὶ πατρίδα·

πλεονεξία δὲ περὶ τὰ συμβόλαια,

παρὰ τὴν ἀξίαν αἱρουμένη τὸ διάφορον·

ὕβρις δέ,

καθ᾽ ἣν τὰς ἡδονὰς αὑτοῖς παρασκευάζουσιν,

εἰς ὄνειδος ἀγαγόντες ἑτέρους, ὅθεν Εὔηνος περὶ αὐτῆς λέγει

ἥτις κερδαίνουσ᾽ οὐδὲν ὅμως ἀδικεῖ.

ἔστι δὲ τῆς ἀδικίας

τὸ παραβαίνειν τὰ πάτρια ἔθη καὶ τὰ νόμιμα,

καὶ τὸ ἀπειθεῖν τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσι,

τὸ ψεύδεσθαι, τὸ ἐπιορκεῖν,

τὸ παραβαίνειν τὰς ὁμολογίας καὶ τὰς πίστεις.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀδικίᾳ

συκοφαντία, ἀλαζονεία, φιλανθρωπία προσποίητος,

κακοήθεια, πανουργία.

ἀνελευθερίας δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία:

αἰσχροκερδία, φειδωλία κιμβεία.

αἰσχροκερδία μέν,

καθ᾽ ἣν κερδαίνειν ζητοῦσι πανταχόθεν,

καὶ τὸ κέρδος τῆς αἰσχύνης περὶ πλείονος ποιοῦνται·

φειδωλία δ᾽ ἐστὶ

καθ᾽ ἣν ἀδάπανοι γίνονται τῶν χρημάτων εἰς τὸ δέον·

κιμβεία δ᾽ ἐστὶ

καθ᾽ ἣν δαπανῶσι μέν, κατὰ μικρὸν δὲ καὶ κακῶς,

καὶ πλέον βλάπτονται

τῷ μὴ κατὰ καιρὸν ποιεῖσθαι τὸ διάφορον.

ἔστι δὲ τῆς ἀνελευθερίας

τὸ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι χρήματα,

καὶ τὸ μηδὲν ὄνειδος ἡγεῖσθαι τῶν ποιούντων τὸ κέρδος,

βίος θητικὸς καὶ δουλοπρεπὴς καὶ ῥυπαρός,

φιλοτιμίας καὶ ἐλευθερίας ἀλλότριος.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀνελευθεριότητι

μικρολογία, βαρυθυμία καὶ μικροψυχία,

ταπεινότης, ἀμετρία, ἀγένεια, μισανθρωπία.

μικροψυχίας δ᾽ ἐστὶ

τὸ μήτε τιμὴν μήτε ἀτιμίαν μήτε εὐτυχίαν μήτε ἀτυχίαν δύνασθαι φέρειν,

ἀλλὰ τιμώμενον μὲν χαυνοῦσθαι,

μικρὰ δὲ εὐτυχήσαντα ὑπεξαίρεσθαι,

ἀτιμίαν δὲ μηδὲ τὴν ἐλαχίστην ἐνεγκεῖν δύνασθαι,

ἀπότευγμα δ᾽ ἄτην καὶ ἀτυχίαν κρίνειν μεγάλην,

ὀδύρεσθαι δ᾽ ἐπὶ πᾶσι καὶ δυσφορεῖν.

ἔτι δὲ τοιοῦτός ἐστιν ὁ μικρόψυχος

οἷος πάντα τὰ ὀλιγωρήματα καλεῖν ὕβριν καὶ ἀτιμίαν,

καὶ τὰ δι᾽ ἄγνοιαν ἢ λήθην γιγνόμενα.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ μικροψυχίᾳ

μικρολογία, μεμψιμοιρία, δυσελπιστία, ταπεινότης.

καθόλου δὲ τῆς μὲν ἀρετῆς ἐστὶ

τὸ ποιεῖν σπουδαίαν τὴν διάθεσιν περὶ τὴν ψυχήν,

ἠρεμαίαις καὶ τεταγμέναις κινήσεσι χρωμένην,

συμφωνοῦσαν κατὰ πάντα τὰ μέρη·

διὸ καὶ δοκεῖ παράδειγμα πολιτείας ἀγαθῆς εἶναι

ψυχῆς σπουδαία διάθεσις.

ἔστι δὲ ἀρετῆς

καὶ τὸ εὐεργετεῖν τοὺς ἀξίους, καὶ τὸ φιλεῖν τοὺς ἀγαθούς,

καὶ τὸ μήτε κολαστικὸν εἶναι μήτε τιμωρητικόν,

ἀλλὰ ἵλεων καὶ εὐμενικὸν καὶ συγγνωμονικόν.

ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀρετῇ

χρηστότης, ἐπιείκεια, εὐγνωμοσύνη, ἐλπὶς ἀγαθή.

ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα

οἷον φίλοικον εἶναι καὶ φιλόφιλον, φιλέταιρον,

φιλόξενον, φιλάνθρωπον καὶ φιλόκαλον·

ἃ δὴ πάντα τῶν ἐπαινουμένων ἐστίν.

τῆς δὲ κακίας ἐστὶ τὰ ἐναντία.