Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: Γίνε πραγματικά ελεύθερος

5 Ιουλίου 2022

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

«Ν’ αγαπάς κάθε άνθρωπο, συμβουλεύει ο π. Ιωάννης [ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης], όπως τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άλλος εαυτός σου… Θυμήσου ότι ο Κύριος είναι μέσα σε κάθε χριστιανό.

Όταν σε πλησιάζη ο αδελφός να διαπνέεσαι από κάθε σεβασμό, γιατί μέσα του βρίσκεται ο Κύριος, που πολλές φορές εκφράζει το θέλημά Του χρησιμοποιώντας τον συνάνθρωπό σου».

Η πραγματική αγάπη βλέπει όχι μόνο στον πλησίον, αλλά και σ’ όλα τα δημιουργήματα την ανταύγεια της θείας ωραιότητος και έτσι φοβάται να τα κακοποιήση. Γι’ αυτό και πολλοί άγιοι εκδήλωναν προς τα άψυχα αντικείμενα μια εξαιρετικά λεπτή συμπεριφορά. Γι’ αυτό ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως ακούγοντας την φωνή τους υπήκουαν σ’ αυτούς, όπως και στον Κύριο.

Με το γλυκύτατο φως της πραγματικής αγάπης που αναφέραμε, γίνεται περισσότερο φανερή η τυραννία και η σκληρότης της αμαρτίας. Θέλοντας ο αμαρτωλός να κάνη όλο τον κόσμο μέσο ικανοποιήσεως του εαυτού του τελικά γίνεται ο ίδιος μέσο, παιχνίδι των προσωπικών του παθών και των δαιμόνων, που κρύβονται πίσω από τα πάθη αυτά.

 

«Η αμαρτία αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο με την άπατη, με το ψέμα και με την βία. Τον αναγκάζει να γίνη δούλος της. Είναι τύραννος σκληρός και φονιάς ψυχών και σωμάτων…

Άνθρωπε, που ονομάζεσαι χριστιανός, πες μου τι θέλεις να γίνης, αιχμάλωτος ή ελεύθερος;

Υπάρχει ψεύτικη ελευθερία, κακοποιημένη ελευθερία, καταστρεπτική, παράλογη και αναίσχυντη. Γίνε πραγματικά ελεύθερος, αλλά όχι για να ευαρεστήσης την φιλήδονη και εμπαθή σάρκα σου…

Το κακό πολεμά τον άνθρωπο και τον εξωθεί να διαπράξη την αμαρτία. Το αγαθό ελκύει με την ηθική του ωραιότητα, την ψυχική ειρήνη, την πνευματική ελευθερία».

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο, «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.