Προσβάσιμη σελίδα

Χερουβικόν ήχ. γ΄, μέλος Ιωάννου Αρβανίτη (Πρωτοψ. Δήμος Παπατζαλάκης)

Ο Πρωτοψάλτης του Ι. Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Δήμος Παπατζαλάκης ερμηνεύει τον Χερουβικό ύμνο σε ήχο γ΄και μέλος Ιωάννου Αρβανίτη. Πρόκειται για μέλος, εύρυθμο και ηδύ, εναρμονισμένο στο ανδροπρεπές ήθος του Τρίτου ήχου, το οποίο αναδεικνύει η λιτή και στιβαρή ερμηνεία του πεπειραμένου πρωτοψάλτου της Μακεδονίας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)