Προσβάσιμη σελίδα

Χερουβικόν Πέτρου Εφεσίου ήχ. β (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)

Ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων Συκεών Νικόλαος Στάθης ερμηνεύει τον Χερουβικό ύμνο σε ήχο β΄και μέλος Πέτρου Εφεσίου. Ο Πέτρος Εφέσιος υπήρξε μαθητής των τριών διδασκάλων της Νέας Μεθόδου Χρυσάνθου Προύσης, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Αυτό που τον έκανε ευρέως γνωστό ήταν η έκδοση των πρώτων έντυπων μουσικών βιβλίων της ψαλτικής, του Αναστασιματαρίου και του Δοξασταρίου του Πέτρου Πελοποννησίου στο Βουκουρέστι (1820). Έχει συνθέσει μέλη του Όρθρου, καθώς επίσης και μία σειρά οκτώ Χερουβικών και οκτώ Κοινωνικών των Κυριακών κατ’ ήχον που ψάλλονται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος κυρίως αλλά και από ψάλτες με ενδιαφέρον και αγάπη για το ιστορικό ρεπερτόριο της ψαλτικής.

 

 

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)