Προσβάσιμη σελίδα

«Της Μαγδαληνής Μαρίας», ήχ. γ΄ (Άρχ. Πρωτοψ. Ν. Παπασάββας)

Το Γ΄ Εωθινόν «Της Μαγδαληνής Μαρίας» από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ι.Μ. Λεμεσού Νικόλαο Παπασάββα. Τα Εωθινά είναι Δοξαστικά Ιδιόμελα, αντλούν το περιεχόμενό τους από τα 11 Εωθινά Ευαγγέλια,  ψάλλονται στο τέλος του όρθρου και έχουν ως θέμα την Ανάσταση του Κυρίου. Τα Εωθινά δοξαστικά είναι έργα του Λέοντα του Στ΄ του Σοφού, μια από τις πιο σημαντικές μορφές στην ιστορία της βυζαντινής υμνογραφίας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Αλλά, τι είδους δόξα είναι αυτή, που προκαλεί το θαυμασμό όλης της Δημιουργίας;» 
«Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν Σε». ήχ. α΄ (Χορός Αγιορειτών)
Λόγος και Μέλος: «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας»
Λόγος και Μέλος: Κοίμηση της Θεοτόκου
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού (Ι. Χασανίδης-Βατοπαιδινός Χορός)