Ωραιότερος κόσμος είναι η Εκκλησία του Χριστού και ο ίδιος ολόκληρος ο άνθρωπος!

6 Ιουλίου 2022

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος «Βίβλος των ηθικών»

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=345426

 

ζ. Πώς πρόκειται να πληρωθεί ο επάνω κόσμος και ποιος ακριβώς είναι και με ποιον τρόπο θα πληρωθεί.

1. Πρέπει πρώτον ν’ αναζητήσομε ποιος καλείται κόσμος, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί και του οποίου, εάν δεν πληρωθεί, δεν θα έλθει το τέλος, και τι είναι αυτό το ίδιο που λέγεται τέλος.

Μου φαίνεται ότι ωραιότερος κόσμος είναι η Εκκλησία του Χριστού και ο ίδιος ολόκληρος ο άνθρωπος, όπου λέγεται ότι κατοικεί και περιπατεί ο Θεός και καταπέμπει φαιδρές τις
ακτίνες των χαρισμάτων του, ως ήλιος δικαιοσύνης.

Αυτή γνωρίζομε ότι καλείται και σώμα Χριστού και νύμφη, όπως ανακράζει και ο Παύλος ο νυμφαγωγός της· «σας αρραβώνιασα με έναν άνδρα, για να σας παρουσιάσω σαν αγνή παρθένο στον Χριστό»· και ο θείος Δαβίδ· «εστάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου περιβεβλημένη και πεποικιλμένη με διάχρυσο ιματισμό».

Αν και ισχυρίζονται ότι αυτό έχει λεχθεί μόνο για την Θεοτόκο, οπωσδήποτε όμως αρμόζει το ίδιο και για την Εκκλησία του Υιού της και Θεού, όπως θα δηλώσουν καθαρώτερα τα επόμενα· «θα οδηγηθούν», λέγει, «στον βασιλέα οι παρθένες ψυχές πίσω της· οι ψυχές που ευρίσκονται πλησίον της θα οδηγηθούν σε σένα· θα οδηγηθούν με ευφροσύνη και αγαλλίαση, θα οδηγηθούν στον ναό του βασιλέως».

Ποιος ναός νομίζεις ότι είναι αυτός; Άραγε νομίζεις ότι είναι κάποιος άλλος ο ναός και άλλος εκείνος που ευρίσκεται σ’ αυτόν τον βασιλέα;
Καθόλου βέβαια. Διότι, όπως κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και Θεός, έτσι αυτός γίνεται ναός γι’ αυτήν, όπως πάλι και η Εκκλησία αυτή έγινε ναός εκείνου και κόσμος ωραίος, όπως μου δηλώνουν κατά τρόπο περίτρανο τα παραπάνω, και πρέπει και πάλι να τα επαναλάβω και να ειπώ για περισσότερη απόδειξη ακριβείας.

Ποια λοιπόν είναι αυτά;
Όσα ο ίδιος ο Χριστός ο Θεός είπε προς τον Πατέρα του για τους πιστούς και για τους ίδιους τους αποστόλους του. «Και δεν παρακαλώ μόνο γι’ αυτούς, αλλά και για όλους που πιστεύουν με τον λόγο τους σ’ εμένα, για να γίνουν όλοι ένα».

Πώς θα γίνουν ένα;
«Όπως εσύ, Πάτερ, είσαι μέσα σ’ εμένα κι εγώ μέσα σ’ εσένα, έτσι κι αυτοί να γίνουν μέσα σ’ εμάς ένα».

Είδες πως έγινε αυτός και βασιλεύς και ναός όλων των σωζομένων;

Μάθε λοιπόν και ότι πάλι όλοι οι πιστοί, δηλαδή η βασίλισσα Εκκλησία και όσες ακολούθησαν πίσω της, θα γίνουν ναός και κόσμος του Θεού και βασιλέως.

Και τούτο θα το μάθεις πρώτον από τον ίδιο τον βασιλέα Χριστό· διότι λέγει, «εγώ είμαι μέσα σ’ αυτούς και συ, Πάτερ, μέσα σ’ εμένα, ώστε να τελειωθούν σε ένα».

Τι λέγει ο Παύλος ο μαθητής του; «Δεν γνωρίζετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του το άγιο κατοικεί μέσα σας;».

Βλέπεις πώς συμφωνούν και πώς αποδεικνύουν την Εκκλησία ναό και πόλη και κόσμο του βασιλέως Θεού; Γνώριζε ότι αυτός ήταν ανάμεσα στους προφήτες και τους αποστόλους και αυτός που μίλησε και στους δύο αυτούς ομιλεί και τα τωρινά.

 

Απόσπασμα από τον λόγο του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου «Βίβλος των ηθικών», Λόγοι Α-Στ’, σε εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση της Θεολόγου Αικατερίνας Γκόλτσου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο, το «Βυζάντιον», «Πατερικαί εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς», 1988.