Παρεμβάσεις σχετικά με το μυστήριο του γάμου και τις μεταβολές στην Οικογενειακή ζωή

28 Ιουλίου 2022

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική πολιτεία επιχείρησε μέσα σε ένα κλίμα «προοδευτικότητας» και «απελευθέρωσης» να μεταβάλει διατάξεις και νόμους που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ελλήνων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αντιδράσουν πολλοί φορείς όπως σύλλογοι γονέων, εκκλησιαστικοί φορείς, χριστιανικά σωματεία κ.λπ.. Από αυτές τις αντιδράσεις δεν θα μπορούσε να λείπει το Άγιο Όρος, το οποίο εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό των Αγιορειτών μοναχών και των πολυπληθών επισκεπτών του Αγίου Όρους, βλέποντας το μέγα μυστήριο του γάμου να βάλλεται και να κλονίζεται ο θεσμός της οικογένειας, που αποτελεί συνδετικό κρίκο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και αιμοδότη για την Ελλάδα, λαμβανομένου υπόψιν του έντονου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

iiα) Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών

Ως προς την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2015 να νομοθετήσει το σύμφωνο συμβίωσης, η Ιερά Κοινότητα απευθυνόμενη προς τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλο, αφού υπενθύμισε ότι σέβεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, εξέφρασε στη συνέχεια την αντίθεσή της ως προς τη δυνατότητα του «ομόφυλου ζεύγους» να θεωρείται «οικογένεια» με όλες τις νομικές συνέπειες που η εξίσωση αυτή θα επιφέρει.

Η επιστολή αφού αναφέρει ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές είναι προκλητικές και ξένες προς τα ήθη του λαού μας, ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου και τη συμβολή των μελών του Κοινοβουλίου αλλά και των πολιτικών κομμάτων προς την επίτευξη αυτού του σκοπού[1].

iiβ) Σχετικά με την αναδοχή τέκνων από τα ομόφυλα ζευγάρια

Μετά από τη νομοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης «ομοφύλων ζευγών», το Άγιο Όρος εξέφρασε την ανησυχία του για την αναδοχή τέκνων από τη συγκεκριμένη ομάδα, τονίζοντας τις ψυχολογικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να επέλθουν σε παιδιά που ανατρέφονται από ζεύγος που τη θέση του πατέρα θα έχει η γυναίκα ή αντιστοίχως της μητέρας κάποιος άνδρας, γεγονός που παραβιάζει τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ενέχει σοβαρούς ηθικούς κινδύνους.

Για αυτόν τον λόγο η Ιερά Κοινότητα ανέφερε ότι είναι αντίθετη σε κάθε μορφή τεκνοθεσίας ή αναδοχής η οποία αντίκειται προς την ευαγγελική διδασκαλία και την ανθρώπινη φύση και ζήτησε από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία νομοθέτησης να αποσύρουν τις επίμαχες διατάξεις[2].

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η Ιερά Κοινότητα επανήλθε μετά από 20 ημέρες με νεότερη ανακοίνωση. Σε αυτήν και αφού πλέον δεν είχε εισακουστεί η φωνή της από την Πολιτεία, απευθύνθηκε στον πιστό λαό και του ζήτησε να ακυρώσει στην πράξη το νομοσχέδιο, τηρώντας τις παραδόσεις και ζώντας με τον τρόπο που επιτάσσει το Ευαγγέλιο (ως προς τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας) και όχι με τον τρόπο που επιβάλει η σύγχρονη κοσμική Πολιτεία[3].

iiγ) Σχετικά με την αλλαγή φύλλου

Η αντίδραση σχετικά με την αλλαγή φύλλου συμπεριελήφθη σε επιστολή[4] που αναφέρεται σε δύο θέματα (το δεύτερο αφορά το μάθημα των θρησκευτικών).

Έτσι στο πρώτο μέρος που αφορούσε την αλλαγή φύλλου από την ηλικία των 15 ετών, οι Αγιορείτες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την τροπή που έχουν λάβει τα πράγματα σε μια Ορθόδοξη χώρα όπως η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια και εναντιώνονται στην Ορθόδοξη παράδοση (βλ. τις παραπάνω παρεμβάσεις) καλώντας τους εμπλεκόμενους να αποσύρουν το νομοσχέδιο αλλά και τους βουλευτές να εναντιωθούν στην ψήφισή του.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

 

Παραπομπές:

[1] βλ. υπ’ αριθ. Φ.2/7/2807/21-12-2015 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους.

[2] βλ. υπ’ αριθ. Φ.2/7/929/23-04-2018 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους.

[3] βλ. Ανακοίνωση της 14-05 -2018 της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους.

[4] βλ. υπ’ αριθ. Φ.2/7/2265/05-10-2017 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους.