Άγιος Μάξιμος: Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί μπροστά σου, για να μην πέφτεις μαζί του σε διπλή αμαρτία…

13 Αυγούστου 2022

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ψηφιδωτό Νέα Μονή Χίου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Μην παραδώσεις την ακοή σου στην γλώσσα εκείνου που καταλαλεί, ούτε τη δική σου γλώσσα στην ακοή του φιλοκατήγορου, ακούγοντας (ή μιλώντας) μ’ ευχαρίστηση εναντίον του πλησίον σου, για να μη χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος της αιώνιας ζωής.

Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί (τον άλλον) μπροστά σου, για να μην πέφτεις μαζί του σε διπλή αμαρτία· και με το να συνηθίζεις ο ίδιος σε καταστροφικό πάθος, και με το να μη σταματάς εκείνον που φλυαρεί εναντίον του πλησίον.

Εκείνος που λέει χωρίς εμπάθεια το αμάρτημα κάποιου αδελφού, το κάνει για δύο αιτίες: ή για να τον διορθώσει ή για να ωφελήσει άλλον.

Αν όμως δεν το λέει -είτε στον ίδιο τον αδελφό είτε σε άλλον- για καμιά από τις δύο αυτές αιτίες, τότε το λέει ή για να τον προσβάλει ή για να τον εξευτελίσει.

Και δεν θ’ αποφύγει την εγκατάλειψη του Θεού, αλλά θα πέσει οπωσδήποτε ή στο ίδιο ή σε άλλο παράπτωμα και, αφού ελεγχθεί και προσβληθεί από άλλους, θα καταντροπιαστεί.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός», έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου.