Άγιος Μάξιμος: Σε όλους δίνεται η μελλοντική χάρη, ανάλογα με την ποιότητα την ποσότητα της δικαιοσύνης τους!

12 Αυγούστου 2022

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Εάν γι’ αυτό έγινε γιος ανθρώπου και άνθρωπος ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατέρα, για να κάνει δηλαδή θεούς και παιδιά του Θεού τους ανθρώπους, ας πιστέψουμε πως θα φτάσουμε εκεί, πιο ψηλά απ ̓ όλους τους ουρανούς, όπου τώρα είναι ο ίδιος ο Χριστός, σαν κεφαλή όλου του σώματος (Κολ. 1:18), κι έχει γίνει για χάρη μας πρόδρομός μας (Εβρ. 6:20) προς τον Πατέρα με τη δική μας φύση.

Γιατί στη σύναξη των θεών, δηλαδή αυτών που θα σωθούν, θα σταθεί στη μέση ο Θεός (Ψαλμ. 6:20), μοιράζοντας τις αμοιβές της ουράνιας μακαριότητος, χωρίς να υπάρχει καμιά απόσταση ανάμεσα σ’ Αυτόν και τους αξίους.

Μερικοί λένε πως η βασιλεία των ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς.

Άλλοι πάλι, πως είναι η όμοια με των αγγέλων κατάσταση των σωζομένων.

Άλλοι, τέλος, πως είναι η μορφή της ίδιας της θεϊκής ωραιότητος εκείνων που φόρεσαν «την εικόνα του επουρανίου» (Α’ Κορ. 15:49).

Εγώ πάντως νομίζω, πως και οι τρεις αυτές γνώμες συμφωνούν με την αλήθεια.

Γιατί σε όλους δίνεται η μελλοντική χάρη, ανάλογα με την ποιότητα την ποσότητα της δικαιοσύνης τους (δηλαδή της υπακοής τους στο θέλημα του Θεού).

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός», έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου.