Όταν ο πατριάρχης Σέργιος αφαίρεσε την αχειροποίητο εικόνα του Κυρίου από τις μοναχές

12 Αυγούστου 2022

Το Άγιο Μανδήλιο. Έργο Θεοφάνη του Κρητός, Ιερά Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Το 615 και επί βασιλείας του αυτοκράτορα Ηρακλείου οι Πέρσες λεηλατούσαν τα ανατολικά μέρη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Οι μοναχές της Μονής της Αναλήψεως που βρισκόταν στην Μελιτινή της Αρμενίας και στις οποίες είχε παραχωρήσει η συγκλητικός Μαρία, πατρικία το αξίωμα, το θαυματουργικώς αναπαραχθέν αντίγραφο της αχειροποιήτου εικόνας του Χριστού έφυγαν από το μέρος τους και κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη.

Και επειδή οι μοναχές αυτές ήταν ευγενούς καταγωγής ο πατριάρχης Σέργιος (610-638) παραχώρησε σ’ αυτές ένα μοναστήρι για να διαμείνουν.

Όταν πατριάρχης έμαθε ότι οι μοναχές είχαν μαζί τους τον άγιο και αχειροποίητο Χαρακτήρα του Κυρίου τούς τον κατάσχεσε.

Μετά το γεγονός αυτό συνέβησαν στον πατριάρχη αλλεπάλληλα θλιβερά γεγονότα, όπως αγανάκτηση του αυτοκράτορα εναντίον του, αιφνίδιοι θάνατοι συγγενών και φίλων, και διάφορες ταραχές στην Εκκλησία.

Και ενώ απορούσε ο πατριάρχης γιατί του συνέβαιναν όλα αυτά, είδε στον ύπνο του έναν φοβερό άντρα ο οποίος του είπε: «Να επιστρέψεις τάχιστα εκείνο που αφαίρεσες άδικα από το μοναστήρι».

Όταν ξύπνησε κάλεσε τους ανθρώπους του και τους είπε τα εξής:
– Γιατί μου συμβαίνουν τόσες πολλές θλίψεις; Για ποιαν αιτία τις υφίσταμαι; Και μάλιστα, το βράδυ στον ύπνο μου είδα έναν φοβερό άνθρωπο ο οποίος μου έλεγε: «Δώσε πίσω αυτό που έλαβες άδικα από το μοναστήρι, ενώ εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω τι πράγμα αφαίρεσα και από ποιον».

Το ίδιο βράδυ φάνηκε πάλιν στον πατριάρχη ο φοβερός εκείνος άνθρωπος και του είπε με αυστηρότητα: «Να αποδώσεις αμέσως αυτό το οποίο πήρες από το μοναστήρι της Αναλήψεως. Δεν γνωρίζεις ότι οι μοναχές είναι ξένες και είναι απαρηγόρητες επειδή εγκατέλειψαν και την πατρίδα τους»;

Ξυπνώντας ο πατριάρχης είπε στον κουβουκλείσιο του [τον εκκλησιαστικό αρχιθαλαμηπόλο]:
– Αδελφέ, όταν πήρες από τις αδελφές τον δεσποτικό Χαρακτήρα πώς το αντιμετώπισαν αυτές;

Ο κουβουκλείσιος του απάντησε:
– Το θεώρησαν ως κάτι πολύ δυσάρεστο και αν είχαν δυνάμεις θα μας είχαν εκδικηθεί.

Τότε κατάλαβε ο πατριάρχης και μέμφθηκε για τον λόγο αυτό τον εαυτό του.

Γι’ αυτό με μεγάλη βιασύνη και τιμές επέστρεψε τον άγιο Χαρακτήρα του Κυρίου στις Μοναχές της Μονής Αναλήψεως στις 9 Νοεμβρίου.

Και τότε σταμάτησαν οι πειρασμοί και οι θλίψεις που αντιμετώπιζε ο πατριάρχης, ενώ οι αδελφές έλαβαν χαρά και παρηγοριά από την επιστροφή της αγίας αχειροποιήτου εικόνας.

 

Διασκευή από τον Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας, μήνας Αύγουστος, τόμος η’.