Προσβάσιμη σελίδα

«Παντάνασσα Πανύμνητε», ήχ. πλ. α΄, Θεοτοκίο Πολυελέου «Δούλοι Κύριον» (Πρωτοψ. Κων/νος Λανάρας)

vatopaidinos-xoros2

Οι Πολυέλεοι είναι από τα πιο σημαντικά μέλη της αγιορειτικής αγρυπνίας.  Ένας ζωντανός ακόμη στη λειτουργική αγιορειτική πράξη είναι ο Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον» του Πέτρου Πελοποννησίου, που ψάλλεται σχεδόν σε κάθε αγρυπνία. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αριστουργηματική σύνθεση ψαλμικών στίχων, σύντομη και πάντερπνη, η οποία ολοκληρώνεται με εκτενή περίτεχνα μάθημα Τριαδικού και Θεοτοκίου με Κράτημα. Χορός Βατοπαιδινών πατέρων με προεξάρχοντα τον Κωνσταντίνο Λανάρα ερμηνεύουν το Θεοτοκίον «Παντάνασσα Πανύμνητε»  του Παλυελέου «Δούλου Κύριον», του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο πλ.α’.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Β’ Λουκά, ήχ. Βαρύς, Εωθινόν Ε' (02/10/2022)
«Ω των Σοφών σου Κριμάτων», Εωθινόν Ε', ήχ. πλ.α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Κράτημα αγ. Ιωάννου Κουκουζέλη, ήχος πλ. δ΄ (ΕΛΒΥΧ)
Δοξαστικό Αγ. Ρωμανού του Μελωδού (Άρχ. Πρωτοψ. Π. Νεοχωρίτης)
Λόγος και Μέλος: Γεώργιος Βινάκης - Τα 11 Εωθινά (Β΄)