Προσβάσιμη σελίδα

Μουσικές Φυλλάδες Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου (23/09/2022)

Οι Ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Μνήμης της Σύλληψης του Προδρόμου σύμφωνα με την  Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία του:

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Δ΄)
Σταθμοί στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης στην Αλβανία
Χερουβικόν Π. Λαμπαδαρίου, ήχ. Βαρύς (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Ις' Λουκά (24/09/2023)
«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» (24-29/04/2024)