Προσβάσιμη σελίδα

«Χριστός γεννάται δοξάσατε», ήχ. α΄ (Αθ. Καραμάνης)

 

Ο Αθανάσιος Καραμάνης, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Ιερού Αναλογίου του 20ου αιώνα και ειδικότερα της βορειο-ελλαδικού χώρου, ψάλει την Καταβασία «Χριστός γεννάται δοξάσατε» σε αργό ειρμολογικό μέλος. Με λαμπρή και έντεχνη δεξιοτεχνική ερμηνεία που μας γεμίζει με τα φιλόκαλα αισθήματα και την ομορφιά που εκπέμπουν οι θεσπέσιοι ειρμοί των Καταβασιών και μας καλούν σε συνάντηση με τον Γεννηθέντα Χριστό.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Μορφές της ψαλτικής παραδόσεως της νήσου Χίου τον 19ο αι.» – Μιχάλης Στρουμπάκης
«Εσύ που έγινες για μένα και σαν κι εμένα»
«To εφτασφράγιστο μυστικό και δεν το γνώριζαν ούτε οι άγγελοι ούτε οι άνθρωποι»
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής ΙΓ’ Λουκά, Εωθινόν Β’ (27/11/2022)