Άγιος Ιάκωβος: Χρειάζεται πίστις στον θεό και η Χάρις του Θεού δεν θα μας εγκατάλειψη!

22 Νοεμβρίου 2022

Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

«Eγώ το κάθε τι λυπηρό που έρχεται, το δέχομαι με ευχαριστία και προθυμία, κάνω τον σταυρό μου, και λέω:
“Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Αμήν»».

«Χρειάζεται πίστις στον θεό και η Χάρις του Θεού δεν θα μας εγκατάλειψη, θα μας βοηθήση».

«Πόση μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή και πόση μεγάλη άξια η πίστη! Να έχωμε πίστιν θεού ως κόκκον σινάπεως και ο θεός εάν είναι για το καλό μας, ό,τι κι αν ζητήσωμε θα μας το δώση».

«Έχω στο μπαούλο ένα κατακαίνουργο ράσο. Ε! σας λέγω, δεν άνοιξα ούτε να το δω, δεν με γεμίζουν αυτά. Έχω την προσευχή, το Ψαλτήρι. Έχω την καρδιά μου στον Χριστό· δεν με γεμίζουν αυτά. Είχα πνευματική ζωή και έχω· και εσάς μην σας ελκύουν τα καλά ρούχα, άλλου είναι η χαρά».

«Εγώ, αγάπησα πάνω απ’ όλα τον Χριστό. Παιδί μου, «τις ήλπισε εις τον Χριστόν και κατησχύνθη;».

Να λέμε συνέχεια: «Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου»».

«Ο θεός που φωτίζει τα σκυλιά νάρθουν σωστά στο Μοναστήρι μας, πόσω μάλλον θα φωτίση τους ανθρώπους εμάς, αν είμαστε πιστοί προς Αυτόν!».

«Είμαστε προσωρινοί άνθρωποι εδώ πέρα. Ας φροντίσουμε για την ψυχή μας που είναι πράγμα αθάνατο, διότι στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχη δικαιολογία».

Ο Γέροντας λειτουργούσε καθημερινά σχεδόν και έλεγε συχνά: «Συζώ και συλλειτουργώ με την Άγια Τριάδα. Ζει Κύριος ο θεός».

«Η θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου».

«Η Χάρις του θεού με φύλαξε από τις παγίδες του σατανά. Δόξα τω Θεώ, με σκέπασε. Δεν με άφησε».

 

Από το βιβλίο, ο «Γέρων Ιάκωβος, Διηγήσεις, νουθεσίες, μαρτυρίες» των εκδόσεων Ενωμένη Ρωμηοσύνη.