«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η ανάγκη της κατήχησης

24 Νοεμβρίου 2022

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.