Προσβάσιμη σελίδα

«Μυστήριον ξένον», Ιωάσαφ Διονυσιάτου (Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης)

H Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αντωνίου Αλυγιζάκη, ερμηνεύει το Ειρμό της Θ΄ωδής τον Κανόνα των Χριστουγέννων «Μυστήριον ξένον» σε μέλος Ιωάσαφ Διονυσιάτου. Ο Ιωάσαφ Διονυσιάτης ήταν μαθητής των Τριών Διδασκάλων της Νέας μεθόδου και συνέβαλε στη διάδοση της στο Άγιον Όρος. Συνέθεσε σημαντικά μαθήματα σε όλα τα είδη της ψαλτικής, έργο το οποίο χρήζει μελέτης και σπουδής όχι μόνο για μουσικολογική εμβάθυνση αλλά και για ψαλτική πράξη. Η Πανεπιστημιακή Χορωδία ανέδειξε αυτό το άγνωστο έργο με εκδόσεις και συναυλίες.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Μορφές της ψαλτικής παραδόσεως της νήσου Χίου τον 19ο αι.» – Μιχάλης Στρουμπάκης
«Εσύ που έγινες για μένα και σαν κι εμένα»
«To εφτασφράγιστο μυστικό και δεν το γνώριζαν ούτε οι άγγελοι ούτε οι άνθρωποι»
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής ΙΓ’ Λουκά, Εωθινόν Β’ (27/11/2022)