Αγία Βαρβάρα, Η προσευχή της για την προστασία από τις μεταδοτικές και θανατηφόρες αρρώστιες

4 Δεκεμβρίου 2022

Η αγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα.

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Μετά από την καταδικαστική απόφαση του ειδωλολάτρη δικαστή για τον αποκεφαλισμό της αγίας Βαρβάρας και της αγίας Ιουλιανής, η Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας:

«Άναρχε Θεέ, ο οποίος έφτιαξες τον ουρανό σαν θόλο και που θεμελίωσες την γην επί των υδάτων· ο προστάσσων τον ήλιον να φωτίζει τον κόσμον όλον και τα νέφη να βρέχουν· ο χαρίζων τόσα αγαθά σε δικαίους και αμαρτωλούς και ευεργετών καλούς και κακούς ως ανεξίκακος και πανάγαθος· αυτός και τώρα, Βασιλέα πλουσιόδωρε, επάκουσόν μου της δούλης σου η οποία προσεύχεται και σε παρακαλεί.

Ναι Κύριέ μου, σε παρακαλώ εκ βάθους καρδίας, όποιος μνημονεύει το Μαρτύριό μου εις δόξαν του Αγίου σου Ονόματος, αξίωσέ τον να μην αγγίξει ουδέποτε στο σπίτι του λοιμώδης (μεταδοτική) νόσος, ούτε λέπρα, ούτε καμία άλλη θανατηφόρος ασθένεια να λυπήσει αυτόν και την οικογένειά του.

Διότι συ, Κύριέ μου, γνωρίζει το ασθενές των ανθρώπων, τους οποίους ευαρεστήθηκες να πλάσεις κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση δική σου».

Ενώ δε η Αγία προσευχόταν, όπως αναφέραμε, ακούστηκε  φωνή από τον ουρανό, η οποία την προσκαλούσε μαζί με την Ιουλιανή στην αιώνιον και ανείπωτο αγαλλίαση και υποσχόταν σ’ αυτήν ότι θα πραγματοποιήσει όσα ζήτησε διά της προσευχής της.

 

Διασκευή από τον «Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας», μήνας Δεκέμβριος, τόμος 12ος.