Προσβάσιμη σελίδα

«Πατρίδα, γένος, ὕπαρξιν», Ιδιόμελο αγ. Βαρβάρας (διάκο-Διονύσιος Φιρφιρής)

Μια αρχοντική ερμηνεία του Δοξαστικού Ιδιόμελου του Εσπερινού της μνήμης της Αγίας Βαρβάρας «Πατρίδα, γένος, ὕπαρξιν» σε αργό μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλει ο διάκο-Διονύσιος Φιρφιρής, ένας εκ των αρίστων ερμηνευτών του αγιορειτικού ρεπερτορίου, με διαυγές και καθάριο ηχόχρωμα που τείνει στις μέρες μας να εκλείψει. Επομένως η κάθε ερμηνεία του μακαριστού Πρωτοψάλτη του Πρωτάτου αποτελεί θησαυροφυλάκιο της προφορικής παράδοσης και σημείο αναφοράς για τους νεότερους. Πηγή:  Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Ἦχος πλ. β’

«Πατρίδα, γένος, ὕπαρξιν, καταλιποῦσα Βαρβάρα, καὶ τὸν ἀσεβῆ πατέρα μισήσασα, Θεὸν ἠγάπησας, ᾧ ἐνυμφεύθης, καὶ γέγονας μεγαλέμπορος κληθεῖσα· Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ακατάληπτόν εστι», Μεγαλυνάρια Υπαπαντής (Κουτλουμουσιανό Κελλί αγ. Ιωάννου του Θεολόγου)
Χερουβικόν Ευστάθιου Βιγγόπουλου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Λόγος και Μέλος: Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)
Τα οκτώ τροπάρια της Καταβασίας της Υπαπαντής
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»