Προσβάσιμη σελίδα

Ασματική Ακολουθία, παρακλητικός κανών, χαιρετισμοί και εγκώμια Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου

Την αγιοκατάταξη του Γέροντος Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά το πέρας της Συνεδρίας της.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε, από τον φάκελο της Αγιοκατάταξης, την ασματική ακολουθία, τον παρακλητικό κανόνα, τους χαιρετισμούς και τα εγκώμια του νέου Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ  ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

ΕΓΚΩΜΙΑ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ

 

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Βασιλεῦ οὐράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
«Μη της φθοράς», Καλλοφωνικός Ειρμός Μπαλασίου Ιερέως (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
«Μη της φθοράς», Κων/νου Πρωτοψάλτου (Άρχων Πρωτοψ. Λυκ. Αγγελόπουλος)
Ύμνοι της Πεντηκοστής (Οι Καλοφωνάρηδες)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής της Πεντηκοστής (03/06/2023)