Προσβάσιμη σελίδα

«Άστρον ἤδη ἀνατέταλκεν», Μπαλασίου Ιερέως και Νομοφύλακος (Βυζαντινός Χορός Λαμίας)

«Άστρον ἤδη ἀνατέταλκεν», Kαλοφωνικός Eἰρμός, ἦχος α´ τετράφωνος, μέλος Μπαλασίου ἱερέως καί Νομοφύλακος. Απόσπασμα από την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ωδείου «Γερμανός ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος (18-12-22). Ψάλλει τμήμα Βυζαντινού Χορού αποφοίτων και μαθητών του Ωδείου υπό την χοραρχία του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου κ. Αναργύρου Βλάχου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ακατάληπτόν εστι», Μεγαλυνάρια Υπαπαντής (Κουτλουμουσιανό Κελλί αγ. Ιωάννου του Θεολόγου)
Χερουβικόν Ευστάθιου Βιγγόπουλου, ήχ. πλ. δ΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Λόγος και Μέλος: Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)
Τα οκτώ τροπάρια της Καταβασίας της Υπαπαντής
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»