Προσβάσιμη σελίδα

Δοξολογία Κοσμά Ιβηρίτου του Μακεδόνος (17ος αιώνας)

Αργή Δοξολογία του Κοσμά του Ιβηρίτου (17ος αιώνας) την οποία μετέγραψε και παρουσίασε στο τελευταίο μουσικολογικό συνέδριο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου-Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, ο Κυριάκος Τζουραμάνης, Ερευνητής της Βυζαντινής Παλαιογραφίας και Ψαλτικής, με τίτλο εισήγησης: «Μορφολογικές και σημειογραφικές παρατηρήσεις στις αργές δοξολογίες Κοσμά Ιβηρίτου του Μακεδώνος».

Για το μουσικό κείμενο πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Χιλιετηρίς Ι.Μ. Ξενοφώντος (Α΄)
Τα οκτώ τροπάρια της Καταβασίας της Υπαπαντής
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»
«Φανερών σεαυτόν», Εωθινόν ΙΑ' ήχ. πλ. δ' (τ. Άρχων Πρωτοψ. Λεωνίδας Αστέρης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, Εωθινόν ΙΑ', Ήχος πλ. δ' (29/01/2023)