Επεφάνη ο Σωτήρ

bogojavlenie_610

Θεοφάνεια, ρωσική εικόνα από το 13 αιώνα

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.