Προσβάσιμη σελίδα

«Η Αποστολική πόλις και Μητρόπολις των Πατρών έχει λαμπράν παράδοσιν εις τα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής, αναγωγικής Μουσικής»

Μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, πραγματοποιήθηκε γενική σύναξη των Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Στην αρχή τελέστηκε μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος ευλόγησε την βασιλόπιτα, η οποία προσεφέρθη προς δόξαν Θεού και τιμήν του Ουρανοβάμονος Βασιλείου του Μεγάλου και εις ευλογίαν του ιεροψαλτικού κόσμου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε λόγους αγάπης πατρικής προς τον ιεροψαλτικό κόσμο, μίλησε για την τιμή να δοξάζουν και να υμνολογούν τον Θεόν, από τα ιερά αναλόγια των Ναών κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, τους επήνεσε και τους ευχαρίστησε, αλλά τους μίλησε και για πρακτικά θέματα τα οποία πρέπει να τυγχάνουν της προσοχής των, ώστε όλα να γίνωνται στην Εκκλησία «κατά τάξιν και ευσχημόνως».

1. Ο Θεός αγαπητοί μου, σας επέλεξεν, όπως και όλους όσοι υπηρετούμε εις το ιερόν Γεώργιόν Του και σας εκάλεσε, ώστε να Τον υπηρετήσετε με τρόπον θαυμαστόν και ενδεικτικόν της αγάπης Του προς τα πρόσωπά Σας. Σας επροίκισε με ωραίαν φωνήν, με άλλα τάλαντα και πολλά χαρίσματα, τα οποία σας καταξιώνουν εις την κοινωνίαν.

Ωκονόμησε δε να σας προσκαλέση εις τον άγιον οίκον Του, εις τον Ναόν της δόξης Του δηλαδή, όπου τα άγια και ιερά τελεσιουργούνται Μυστήρια, με κέντρον το Μυστήριον των Μυστηρίων, δηλαδή την Θείαν Λειτουργίαν, όπου Σύνοδος ουρανού και γης γίνεται κατά τον χρυσούν την γλώτταν πατέρα και Οικουμενικόν διδάσκαλον, Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Σας εκάλεσε να Τον υμνολογήτε εις τας ιεράς τελετουργίας, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία, ως εκ προσώπου του πιστού και Χριστεπωνύμου Πληρώματος της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Πιστεύω ότι άπαντες, μνήμονες των ευεργεσιών παρά Κυρίου, Τον δοξάζετε, Τον ευχαριστείτε, Τον υπηρετείτε και τα δώρα από καρδίας αντιπροσφέρετε, άδοντες και ψάλλοντες τας δυναστείας Του.

2. Η Αποστολική πόλις και Μητρόπολις των Πατρών έχει λαμπράν παράδοσιν εις τα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής, αναγωγικής Μουσικής και ψαλμωδίας, αφού τα ιερά ψαλτήρια των μεγαλοπρεπών και ιστορικών Ναών της, αλλά και των άλλων Ναών, διηκόνησαν μεγάλα αναστήματα, Ιεροψάλται καταξιωμένοι, οι οποίοι τώρα εν ουρανοίς μετά των αγγέλων συναυλιζόμενοι, ψάλλουν τα μεγαλεία του Θεού.

Αυτήν την ιεράν παράδοσιν συνεχίζετε και σείς με του Θεού την χάριν∙ αυτήν την παρακαταθήκην εις τας χείρα σας η τι λέγω εις την καρδίαν σας φυλάσσετε∙ αυτήν την μελουργίαν και ιεράν μυσταγωγικήν μουσουργίαν προσφέρετε∙ αυτήν την τέχνην εις τους νεωτέρους παραδίδετε, ώστε να υπάρχη η ιερά συνέχεια της υμνολογίας, της ψαλτικής τέχνης και ιεράς από τα αναλόγια των Εκκλησιών, διακονίας.

3. Επιθυμώ μέσω των λιτών αυτών γραμμών, βαθυκαρδίως και ευγνωμόνως να σας ευχαριστήσω διά τας υπηρεσίας τας οποίας προσφέρετε εις την αγίαν μας Εκκλησίαν, εις την κοινωνία μας, εις την Ορθόδοξον Πατρίδα μας. Επεκτείνων δε τον λόγον θα έλεγα, διά την μεγάλην προσφοράν σας εις τον πολιτισμόν και εις την πατρώαν τέχνην της βυζαντινής μουσικής. Και όσοι διακονείτε εις την μεγαλούπολιν των Πατρών και όσοι εις τους Ναούς των προαστείων, αλλά και οι αδελφοί μας Ιεροψάλται οι οποίοι θυσιαστικά προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις τα ιερά αναλόγια των χωριών μας, μέχρι τoυ μικροτέρου οικισμού, αξίζετε των συγχαρητηρίων μας, της αγάπης, θα έλεγα και του σεβασμού μας, διά την ζέουσαν καρδίαν σας και την ολοπρόθυμον διακονίαν σας…»

Στη συνέχεια μίλησε για την συμμετοχή στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, για την συνεργασία, για την αγάπη, την ταπείνωση, την υπομονή που πρέπει να έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με την Εκκλησιαστικήν διακονίαν και εν προκειμένω οι Ιεροψάλται.

Ακόμη ανεφέρθη στην χρήση των ηλεκτρονικών μέσων (τάμπλετ, ισοκράτης κ.λ.π.) και επέστησε την προσοχή ως προς το θέμα αυτό, και ως προς την σωστή χρήση των μικροφώνων, και σε άλλα πρακτικά θέματα.

Μετά το πέρας της συνάξεως στον Ιερό Ναό, παρετέθη μικρά δεξίωση στο παρακείμενο πνευματικό κέντρο, του Ιερού Ναού του Πρωτοκλήτου.

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ἄξιον ἐστιν» ὑπὸ Φωτίου, ήχ. πλ. β'
Λόγος και Μέλος: Αντώνιος Αλυγιζάκης 1946-2023 (Α΄)
Λόγος και Μέλος: Μνημόσυνο της Αλώσεως - Σίμων Καράς (Α')
«Ναός και πύλη υπάρχεις», Θεοτοκίον πλ. α΄ ήχου (Λυκούργος Πετρίδης)
«Πάρθεν η Ρωμανία», Ο ποντιακός θρήνος της Άλωσης (Χορός Διπάτ)