Προσβάσιμη σελίδα

Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Ιεραρχών η Τριάς»

Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της Ψαλτικής Τέχνης. Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ Κωνσταντίνος Αγγελίδης, και ο Πρωτοψάλτης και Μουσικολόγος Γεώργιος Σάββας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
 Οι αναβαθμοί του  β΄ ήχου και πλαγ. β΄
«Μνήμες της Ιωνίας»-Σύλλογος Λόγιας και Εκκλησιαστικής Μουσικής «Ρωμανός ο Μελωδός»
Πεντηκοστάρια Ιδιόμελα του Τριωδίου (Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος Δημ. Παϊκόπουλος)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής του Ασώτου (03/03/2024)