Προσβάσιμη σελίδα

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι», Δοξαστικό Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

paggaion

Η Καβάλα αποτελεί κέντρο της ψαλτικής με πλούσια παράδοση στην οποία συνέβαλαν καθοριστικά, τόσο οι επαφές με το κέντρο του Ελληνισμού την Κωνσταντινούπολη, όσο και η επιχώρια μουσική παράδοση του Παγγαίου.

Ο Ματθαίος Τσαμκιράνης, ο αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος αυτού του ύφους, πότισε με τις υποδειγματικές ερμηνείες του και το σπάνιο φωνητικό του τάλαντο αυτή τη παράδοση. Στην ηχογράφηση που ακολουθεί ψάλει το περίφημο Δοξαστικό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι»  στην οποία διακρίνεται το ρωμαλέο ύφος και η άριστη διαχείριση των χαρακτηριστικών του ήχου με τα οποία λαμπρύνει το μέλος.

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτόν κατέκρινας Κύριε, καί Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καί στεναγμοῖς ἱλασμόν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γάρ προσίεσαι, τούς μεγαλόφρονας λογισμούς, καί τάς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διό καί ἡμεῖς σοί προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τήν ἄφεσιν καί τό μέγα ἔλεος».

 

Βλέπε επίσης και εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Συ όμως Διονύσιε ποτέ να μην πεθάνης»
Αντίφωνο Αναβαθμών, ήχος «λέγετος» (Γέρ. Διονύσιος Φιρφιρής)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγίων Πατέρων (16/06/2024)
Επιστημονική Ημερίδα και Ιεροψαλτική Σύναξη προς τιμήν του Λυκούργου Αγγελόπουλου (Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, 19/06/2024)