Προσβάσιμη σελίδα

Η εσχατολογία των ύμνων της Κυριακής των Απόκρεω

 

Με πνευματικά εφόδια την ταπείνωση και τη μετάνοια, που προέβαλαν οι προηγηθείσες Κυριακές του Τριωδίου, δηλαδή η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και η Κυριακή του Ασώτου, η Γ΄Κυριακή του Τριωδίου μας παρουσιάζει δυο βασικές όψεις: την πίστη και την πράξη. Η μεν πίστη φαίνεται στην Δευτέρα ένδοξη Παρουσία του Κυρίου, η δε πράξη στην αποχή της κρεοφαγίας.

esxatologiamesaΗ περικοπή της Κρίσεως επισφραγίζει την συνοπτική εξιστόρηση της Θ. Αποκαλύψεως που ξεκίνησε την Κυριακή του Τελώνου με την αρχή του κόσμου, και ολοκληρώνεται την Γ΄Κυριακή με τα έσχατα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο, πριν τη Κυριακή των Απόκρεω η Εκκλησία μνημονεύει τους κεκοιμημένους, εν όψει της επαύριον παραβολής της Κρίσεως. Με όλα αυτά η Εκκλησία ολοκληρώνει το έργο της προγυμνασίας των πιστών και αφ ετέρου εκδηλώνει την απεριόριστο αγάπη της για όλα τα μέλη της, ζώντα και κεκοιμημένα.

Με ωραίους επίσης ύμνους η Εκκλησία ενθαρρύνει τους πιστούς στον αγώνα της Μ. Τεσσαρακοστής στους οποίους συνοπτικά αποδίδει το εσχατολογικό νόημα της εορτής των Απόκρεω.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (14/07/2024)
Ο διακό-Διονύσιος Φιρφιρής διδάσκει το «Κατευθυνθήτω» σε ήχ. δ΄ (Ιωάννου Πρωτοψάλτου)
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Β')
Λόγος και Μέλος: «Χαίροις Μετεώρων ο μελισσών» - Τρίκκης Μελωδοί (Α')
Λόγος και Μέλος: Μνήμη Δημητρίου Μπαλαγεώργου (Β΄)