Κυριακή της Τυρινής: Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε στο στάδιο των αρετών;

25 Φεβρουαρίου 2023

Βρισκόμαστε στην τελευταία Κυριακή, πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από το απόγευμα, αρχίζει η πιο κατανυκτική περίοδος της Αγίας μας Εκκλησίας.

Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Χριστός μιλάει για 3 χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας χριστιανός.

Πρώτον, «ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν», («ἂν συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὰ παραπτώματά τους, θὰ σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. ῍Αν ὅμως δὲν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ παραπτώματά τους, οὔτε κι ὁ Πατέρας σας θὰ συγχωρήσει τὰ δικά σας παραπτώματα»).

Δεύτερον, «Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ», («Ὅταν νηστεύετε, νὰ μὴ γίνεστε σκυθρωποί, ὅπως οἱ ὑποκριτές, ποὺ παραμορφώνουν τὴν ὄψη τους γιὰ νὰ δείξουν στοὺς ἀνθρώπους πὼς νηστεύουν. Σᾶς βεβαιώνω πὼς ἔτσι ἔχουν κιόλας λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. Ἑσύ, ἀντίθετα, ὅταν νηστεύεις, περιποιήσου τὰ μαλλιά σου καὶ νίψε τὸ πρόσωπό σου, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ στοὺς ἀνθρώπους ἡ νηστεία σου, ἀλλὰ στὸν Πατέρα σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις· καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις, θὰ σοῦ τὸ ἀνταποδώσει φανερά»).

Και τρίτον, «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν», («Μὴ μαζεύετε θησαυροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου τοὺς ἀφανίζει ὁ σκόρος καὶ ἡ σκουριά, κι ὅπου οἱ κλέφτες κάνουν διαρρήξεις καὶ τοὺς κλέβουν. Αντίθετα, νὰ μαζεύετε θησαυροὺς στὸν οὐρανό, ὅπου δὲν τοὺς ἀφανίζουν οὔτε ὁ σκόρος οὔτε ἡ σκουριά, κι ὅπου οἱ κλέφτες δὲν κάνουν διαρρήξεις καὶ δὲν τοὺς κλέβουν. Γιατί ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας»).

Όλα τα θέματα που μάς παρουσιάζει σήμερα ο Χριστός, τα έχουμε ξαναδεί στο προηγούμενο διάστημα.

Η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου για την υποκρισία μας απέναντι στο Θεό.

Η παραβολή του Ασώτου για την συγχώρηση των ανθρώπων από το Θεό.

Η παραβολή της Κρίσεως για την ελεημοσύνη σε άλλους συνανθρώπους μας.

«ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν», είναι η τελευταία πρόταση της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Να μην κάνουμε επίγειους θησαυρούς αλλά θησαυρούς που είναι άφθαρτοι, είναι η προτροπή του Χριστού. Όλοι μας, προσπαθούμε να αποκτήσουμε επίγεια πράγματα για τη ζωή μας. Λίγα λεφτά στην άκρη για περίπτωση ανάγκης, αυτοκίνητο και κάποιο σπίτι για την οικογένειά μας.

Το κακό, όμως, ποιο είναι;

Έχουμε προσκολληθεί σ’ αυτά και νομίζουμε ότι η ζωή είναι σπίτια, αυτοκίνητα και λεφτά. Έχουμε δώσει τη ζωή μας σ’ αυτά και δεν έχουμε ζωή. Νομίζουμε ότι το παν στη ζωή μας είναι να βρούμε μία καλή δουλειά για να αποκτήσει η ζωή μας νόημα. Και, τελικά, χάνουμε τα πάντα.

Τι χρειάζεται να κάνουμε; Να τα έχουμε στη ζωή μας ή όχι;

Φυσικά και χρειάζονται και τα υλικά αγαθά στη ζωή μας, στο βαθμό για τη δική μας εξυπηρέτηση και βοήθεια.

Πώς, όμως, μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας από τα λάθη και την προσκόλλησή του στα επίγεια αγαθά;

Την απάντηση μάς τη δίνει η Αγία μας Εκκλησία από αυτή την περίοδο που θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα· είναι η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Είναι η πνευματική μας ευκαιρία να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Να φύγουμε από το «εγώ» μας, το οποίο είναι η καταστροφή μας. Άλλωστε, σήμερα, θυμόμαστε την έξοδο των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο.

Γιατί, όμως, έφυγαν;

Έφυγαν, λόγω του απαγορευμένου καρπού που έφαγαν;

Όχι. Έφυγαν εξαιτίας της ανυπακοής που έδειξαν στο Θεό και στην τήρηση της εντολής Του.

Έχουμε, λοιπόν, την πνευματική ευκαιρία σε όλο αυτό το διάστημα, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, κόβοντας κάποια από τα πάθη μας και κάποιες κακές συμπεριφορές.

Πολλοί από εμάς, δυστυχώς, ίσως μείνουμε μόνο στο θέμα της νηστείας και στην καταλληλότητα ή όχι των τροφών. Η νηστεία, όμως, είναι εκείνο το πνευματικό εφόδιο που θα μας οδηγήσει στην αναγέννηση του νέου ανθρώπου, μακριά από τα πάθη και τις αμαρτίες.

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή», ακούσαμε στο δοξαστικό της ημέρας. Ας γίνει αυτή η περίοδος, η αφορμή για να αποκτήσουμε κάποιες αρετές και να αξιωθούμε να στεφανωθούμε από τον Χριστό για τον αγώνα όπου θα επιτελέσουμε και «ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος».

Καλή Σαρακοστή και καλό αγώνα!