Προσβάσιμη σελίδα

Λόγος και Μέλος: «Ψάλατε συνετώς τω Θεώ» (Α΄)

Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της Ψαλτικής Τέχνης. Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης και Χοράρχης του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ Κωνσταντίνος Αγγελίδης, και ο Πρωτοψάλτης και Μουσικολόγος Γεώργιος Σάββας.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ» - Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Μουσικές Φυλλάδες Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25/03/2023)
«Απεστάλη εξ ουρανού», Δοξαστικόν Ευαγγελισμού Οκτάηχον-Ματθαίου Βατοπαιδινού (Βατοπαιδινός Χορός)
Λόγος και Μέλος: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Ορμύλια Χαλκιδικής
Ο Ακάθιστος Ύμνος υπό Φωτίου Μπαρούτα