Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ: «Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν»

27 Μαρτίου 2023

«Ορθόδοξες διαδρομές»: Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των αγίων και της ορθοδόξου πίστεώς μας. Με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο.

Προσκεκλημένος στην εκπομπή της 27ης Μαρτίου 2023 ήταν ο Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πρόσκληση του Θεού πρός τόν άνθρωπο: «ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος εἰμι ἐγώ Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν».