Πεντάλεξες προσευχές και πεντάλεξες προτάσεις

6 Μαρτίου 2023

Καιρό είχαμε να τα πούμε. Μου είχε λείψει ο Γέροντας. Ένοιωθα τελευταία ένα έντονο εκνευρισμό. Ακούσια ύψωνα τη φωνή μου. Η διαφωνία μου γινόταν επιθετικότητα. Οι φίλοι δεν με αναγνώριζαν. Ούτε και εγώ τους αναγνώριζα. Δεν μού το έλεγαν όμως. Ούτε εγώ τους το έλεγα. Τελευταία είχαμε αραιώσει τις συναντήσεις. Παίρναμε μόνοι τον καφέ μας.

Συνειδητοποίησα ότι έπεσα «θύμα πολέμου». Αυτού που διεξάγεται σήμερα παγκόσμια. Με μορφές δυσδιάκριτες, πρωτόγνωρες, ύπουλες. Εικόνα και ήχος οι «βόμβες». Δεν σκοτώνουν όπως οι γνωστές. Σκοτώνουν όμως ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την ανεξαρτησία της σκέψης μας. Την ελευθερία της έκφρασής μας. Το σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες. Ανεπαίσθητα μας αλλοιώνουν τη συμπεριφορά. Μας αποξενώνουν από τους ανθρώπους. Ο καθένας στρέφεται κατά πάντων. Σχεδόν δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Γίναμε αγνώριστοι μικροί και μεγάλοι…

Φορτωμένος με αυτά αναζήτησα καταφύγιο. Πήρα απομεσήμερο το γνωστό ανηφοράκι. Με υποδέχτηκε με γελαστό πρόσωπο. Με «διάβασε» από το ύφος. Δεν χρειάστηκε να του εξηγήσω. Ο Γέροντας έχει το χάρισμα. «Ο Οδυσσέας, θυμάσαι, πήρε μέτρα. Δεν τον παρέσυραν οι Σειρήνες. Αντιστάσου στις Σειρήνες και εσύ. Άφησέ τες αυτές να μαίνονται. Εσύ προχώρα στο δρόμο σου».

Τα λόγια του με ταρακούνησαν. Φεύγοντας μου έδωκε ένα κομποσκοίνι. Μού έδωκε κι΄ένα  χαρτί. Αυτό το κάνει πολύ συχνά.

Γύρισα στο σπίτι κάπως καλύτερα. Έκατσα στο γραφείο μου χαλαρός. Άνοιξα το χαρτί του Γέροντα. Ελάτε φίλοι να το διαβάσουμε:

«ΠΕΝΤΑΛΕΞΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ.

(Κόμπος και μια πεντάλεξη προσευχή):

Παναγία Τριάς, ελέησον πάντας ημάς.

Παναγία Τριάς, ειρήνευσον πάντας ημάς.

Παναγία Τριάς, οδήγησον πάντας ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, στερέωσόν με.

Κύριε Ιησού Χριστέ,στήριξόν με.

Κύριε Ιησού Χριστέ, συντήρησόν με.

Κύριε Ιησού Χριστέ,παιδαγώγησόν με.

Κυριε Ιησού Χριστέ, συγχώρησόν με.

Άγιον Πνεύμα, φώτισον πάντας ημάς.

Άγιον Πνεύμα, φύλαξον πάντας ημάς.

Άγιον Πνεύμα, φρούρησον πάντας ημάς.

Άγιον Πνεύμα, ζωοποίησον πάντας ημάς.

Άγιον Πνεύμα, έμπνευσον πάντας ημάς.

Παναγία Δέσποινα, σκέπε πάντας ημάς.

Παναγία Δέσποινα, πρέσβευε υπέρ ημών.

Παναγία Δέσποινα,μεσίτευε δι΄ημάς.

Παναγία Δέσποινα, παρηγόρει πάντας ημάς.

Παναγία Δέσποινα, επούλωσον τας πληγάς.

Άγιοι πάντες,πρεσβεύσατευπέρ ημών.

Άγιοι πάντες, ενισχύσατε πάντας ημάς.

Άγιοι, ικετεύσατε τον Κύριον ημών.

Κύριε,  θεράπευσον τους εν ασθενεία.

Κύριε,  επίσκεψαι τους εν στενοχωρία.

Κύριε, δέξαι με τον άσωτον .

Κύριε, δέξαι με τον άφρονα.

Κύριε, δέξαι με τον ληστήν.

Κύριε, δέξαι με τον Φαρισαίον.

Κύριε, δέξαι με τον ανελεήμονα.

Κύριε, δέξαι με τον φίλαυτον.

Κύριε, δέξαι με τον αχάριστον.

Κύριε, δέξαι με τον φιλόνεικον.

Κύριε, δέξαι με τον φιλάργυρον.

Κύριε, δέξαι με τον συκοφάντην.

Κύριε, δέξαι με τον ματαιόδοξον.

Κύριε, δέξαι με τον φθονούντα.

Κύριε, δέξαι με τον οκνούντα.

Κύριε, δέξαι με τον ολιγόπιστον.

Κύριε, δέξαι με τον αμελούντα.

Αγιασθήτω το όνομάΣου Κύριε.

Ελθέτω η βασιλεία Σου Κύριε.

Γενηθήτω το θέλημα Σου Κύριε.

Κύριε,  δος τον επιούσιον άρτον.

Κύριε, άφες τα οφειλήματα ημών.

Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν.

Ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Κύριε,είμαστε ελεύθερα πλάσματά Σου.

Η ευθύνη είναι δικήμας.

Η μετάνοια είναι μέσον σωτηρίας.

Η αγάπη Σου είναι δεδομένη.

Κύριε, κρίνε μας με επιείκεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:κάθε κόμπος και προσευχούλα. Εννοείται ότι μπορούμε να μειώνουμε. Μπορούμε και να προσθέτουμε προσευχές. Να παρακαλούμε επωνύμως υπέρ υγείας. Ομοίως επωνύμως υπέρ αναπαύσεως ψυχών».

Φίλοι, αυτά έγραφε το χαρτί. Δενκάνουμε μια πρώτη δοκιμή; Μπορεί να επιστρέψουμε στα παλιά!