Προσβάσιμη σελίδα

«Ψυχή μου, ψυχή μου» μέλος Νικολάου Σμύρνης – Γέροντας Θωμάς Μικραγιαννανίτης (†)

Πρίν σχεδόν 30 χρόνια οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης, Κωνσταντίνος Στεργίου και Κωνσταντίνος Λανάρας ηχογράφησαν τον μακαριστό γέροντα Θωμά σε μαθήματα του Νικολάου Σμύρνης για τις ανάγκες της εκπομπής των Κ. Αγγελίδη και Θ. Σουλακέλλη στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

«Ψυχή μου, ψυχή μου». Κοντάκιον Μ. Κανόνος. Ἦχος πλάγιος του Β’. Νικολάου Γεωργίου πρωτοψ. Σμύρνης – Ιερομόναχος Θωμάς Μικραγιαννανίτης της Αδελφότητας Θωμάδων Αγίου Όρους.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄
«Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας»-Πρόγραμμα Συνεδρίου
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Α΄
«Βασιλεῦ οὐράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
«Μη της φθοράς», Καλλοφωνικός Ειρμός Μπαλασίου Ιερέως (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)