Προσβάσιμη σελίδα

«Την υψηλόφρονα γνώμην» μέλος Ν.Ι. Κωνσταντινίδη – Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Η σύνθεση περιλαμβάνεται στον δίσκο «Πολίτες Μελουργοί» που εξέδωσε ο Βυζαντινός Χορός «ΤΡΟΠΟΣ» το 2011.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Τυπικά «Κωνσταμονίτικα», ήχ. πλ. α'
H ευχαριστήρια ωδή προς τη Υπερμάχω Στρατηγώ του βυζαντινού κράτους
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Δ’ Ματθαίου (21/07/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Γ΄)