Προσβάσιμη σελίδα

«Δύναμις» Θρ. Στανίτσα, ήχ. δ’ «Φεραχνάκ» (Λυκούργος Πετρίδης)

Ακολουθεί μια παλαιά ηχογράφηση του αειμνήστου Πρωτοψάλτου της Καλαμαριάς Λυκούργου Πετρίδη στο Δύναμις του Θρασυβούλου Στανίτσα σε ήχο Δ΄(Φεραχνακ) Πρόκειται για μέλος το οποίο αν και παραπέμπει σε επίδραση εξωτερική έτυχε ευρείας αποδοχής και στα χέρια καλών μαστόρων της ψαλτικής, επεβλήθη στη λειτουργική πράξη και εναρμονίστηκε στο ήθος της εκκλησιαστικής λατρευτικής μουσικής.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Π. Λαμπαδαρίου, ήχ. Βαρύς (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Ις' Λουκά (24/09/2023)
«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» (24-29/04/2024)
«Ω των Σοφών σου Κριμάτων», Εωθινόν Ε', ήχ. πλ.α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Λόγος και Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)