«Ευσχημόνως και κατά τάξιν» – Η Αγία Πεντηκοστή

4 Ιουνίου 2023

Μια εκπομπή πορεία στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Με τον Δρ. Θεολογίας Δημήτριο Χοϊλού.

Σημείωση: Η εκπομπή μεταδόθηκε πρώτη φορά την Πεντηκοστή του 2021, για αυτό αναφέρεται και στην τότε περιπέτεια της υγειας του Γέροντος Εφραίμ, ο οποίος σήμερα χαίρει άκρας υγείας με την βοήθεια του Θεού.