Προσβάσιμη σελίδα

Ύμνοι της Πεντηκοστής (Οι Καλοφωνάρηδες)

Σώμα Χριστού μεταλάβετε… Μια πρόσκληση-πρόκληση για γεύση πηγής αθανάτου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Οι Καλοφωνάρηδες» σε διδασκαλία-διεύθυνση του Γιώργου Ρεμούνδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους του Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου.

Είδομεν το φως το αληθινόν – Τριάδα ομοούσιον, υμνολογήσωμεν: Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής σε μέλος Μανουήλ Πρωτοψ.,ήχος β΄.

Ναυτιών τω σάλω – Ιλασμός ημίν Χριστέ: Η στ΄ ωδή από τον διπλό κανόνα της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Βυζαντίου, οι Καταβασίες σε μέλος Π. Λ., ήχοι: βαρύς και δ΄ (λέγετος) αντίστοιχα.

Παράδοξα σήμερον – Το Πνεύμα το άγιον: Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ. και Σ. Καρά, ήχος δ΄ (λέγετος).

Βασιλεύ Ουράνιε: Το Δοξαστικόν των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος εκ του Παλαιού Στιχηραρίου, ήχος πλ. του β΄.

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε – Δύναμις: Αντί του τρισαγίου ύμνου για την Κυριακή της Πεντηκοστής σε μέλος Π. Λ., το Δύναμις σε μέλος Αρχαίον, ήχος α΄.

Το Πνεύμα Σου το άγιον: Το Κοινωνικόν της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ., ήχος βαρύς του μαλακού διατόνου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Σίμων Καράς - 25 έτη από την κοίμησή του (1903-1999)
Χερουβικόν Λ. Πετρίδη, ήχ. πλ. β' (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Aνέκδοτοι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής
«Βασιλεῦ οὐράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄