Προσβάσιμη σελίδα

Ύμνοι της Πεντηκοστής (Οι Καλοφωνάρηδες)

Σώμα Χριστού μεταλάβετε… Μια πρόσκληση-πρόκληση για γεύση πηγής αθανάτου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Οι Καλοφωνάρηδες» σε διδασκαλία-διεύθυνση του Γιώργου Ρεμούνδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους του Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου.

Είδομεν το φως το αληθινόν – Τριάδα ομοούσιον, υμνολογήσωμεν: Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής σε μέλος Μανουήλ Πρωτοψ.,ήχος β΄.

Ναυτιών τω σάλω – Ιλασμός ημίν Χριστέ: Η στ΄ ωδή από τον διπλό κανόνα της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Βυζαντίου, οι Καταβασίες σε μέλος Π. Λ., ήχοι: βαρύς και δ΄ (λέγετος) αντίστοιχα.

Παράδοξα σήμερον – Το Πνεύμα το άγιον: Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ. και Σ. Καρά, ήχος δ΄ (λέγετος).

Βασιλεύ Ουράνιε: Το Δοξαστικόν των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος εκ του Παλαιού Στιχηραρίου, ήχος πλ. του β΄.

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε – Δύναμις: Αντί του τρισαγίου ύμνου για την Κυριακή της Πεντηκοστής σε μέλος Π. Λ., το Δύναμις σε μέλος Αρχαίον, ήχος α΄.

Το Πνεύμα Σου το άγιον: Το Κοινωνικόν της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ., ήχος βαρύς του μαλακού διατόνου.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Π. Λαμπαδαρίου, ήχ. Βαρύς (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Ις' Λουκά (24/09/2023)
«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» (24-29/04/2024)
«Ω των Σοφών σου Κριμάτων», Εωθινόν Ε', ήχ. πλ.α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Λόγος και Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)