Άγιος Θαλλέλαιος ο ιαματικός και ανάργυρος ιατρός και μεγαλομάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας!

21 Μαΐου 2024

«Μαρτυρίου ανύσας τόν αγώνα Θαλλέλαιε, ήσχυνας ειδώλων τήν πλάνην, τή γενναία αθλήσει σου, και ώφθης ιαμάτων θησαυρός ,παρέχων τάς ιάσεις δωρεάν, τοίς προστρέχουσιν έν πίστει τώ σώ ναώ καί πόθω ανακράζουσι, δόξα τώ δεδωκότι σοί ισχύν, δόξα τώ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα», ψάλλουμε στο απολυτίκιο του αγίου Θαλλέλαιου, του μάρτυρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του ιαματικού και ανάργυρου ιατρού!

Άγιος από τη φύση του είναι μόνο ο Θεός. Άγιοι γίνονται και οι άνθρωποι όταν μετέχουν στην αγιότητα του Θεού με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η μετοχή του ανθρώπου στην αγιότητα του Θεού φανερώνεται στον κόσμο με την ηθική προκοπή και τελειότητά του. Οι άγιοι ζούνε στον κόσμο για το όνομα του Θεού και υποτάσσουν το θέλημά τους στο Θείο Θέλημα. Ο Απόστολος των Εθνών , ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς στην Α’ προς Κορινθίους και στην Α’ προς Θεσσαλονικείς επιστολής του να γίνονται μιμητές Χριστού και να οδηγηθούν στην αγιότητα «μιμηταί μου γίνεσθαι καθώς καγώ Χριστού»,(Α’Κορ.11,1 και Α’ Θεςς.1,6).Ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων» και έδωσε στους μαθητές και στους Αγίους Του, το χάρισμα να κάνουν το ίδιο, επόμενο είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας να έχει και τους συνεχιστές του έργου Του, στο πρόσωπο των ιαματικών της αγίων. Ο χορός των αγίων ανάλογα με την κλίση ,την αποστολή ,το έργο, τον τρόπο ζωής, το οσιακό ή μαρτυρικό τέλος του καθενός, διακρίνεται, στους αποστόλους, τους προφήτες, τους οσίους, τους μάρτυρες, τους ιεράρχες ,τους Πατέρες , τους μοναχούς, τους ομολογητές, τους ασκητές και τους δικαίους. Ο τρόπος με τον οποίο φτάνει ένας άνθρωπος στην αγιότητα ,δηλαδή στην πνευματική τελείωση, είναι διαφορετικός για τον καθένα . Οι συνθήκες από τις οποίες αναδείχθηκε ο κάθε άγιος καθορίζουν τις κατηγορίες , σε μάρτυρες , σε ομολογητές , σε όσιους . Για την κατηγορία των μαρτύρων ,πρόκειται για εκείνους τους χριστιανούς οι οποίοι υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από διώκτες του Χριστού, δεν υπέκυψαν στα βασανιστήρια ώστε να προδώσουν την πίστη τους αλλά την ομολογούσαν μέχρι τέλους.
Ο μαρτυρικός θάνατος θεωρήθηκε και είναι ύψιστη προσφορά ενός ανθρώπου στον Θεό καθώς και ο δυσκολότερος και ο πιό οδυνηρός δρόμος . Κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού ,εξαιτίας των διωγμών που έκαναν οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες κατά των Χριστιανών ,ήταν ο πιο συχνός τρόπος διάβασης προς την πνευματική τελείωση. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε ότι ο πιστός έπρεπε να επιδιώκει το μαρτύριο. Αντιθέτως, η εσκεμμένη επιδίωξη του μαρτυρίου καταδικάστηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας.Ο άγιος Κλήμης Αλεξανδρέαςστο έργο του «Στρωμματείς» θεωρεί την εσκεμμένη παράδοση στο μαρτύριο αυτοκτονία . Ο ιερός Χρυσόστομος μας ενημερώνει στην «Εγκωμιαστική ομιλία στον άγιο μάρτυρα Λουκιανό» ότι ,όταν το μαρτύριο δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί θεωρήθηκε τόσο σημαντική προσφορά ώστε ακόμα και αν κάποιος μάρτυρας δεν ήταν βαπτισμένος «ένύδατι» ,να μην γίνεται αυτό εμπόδιο στο να θεωρείται ισάξιος με τους βαπτισμένους μάρτυρες «ώσπερ οι βαπτιζόμενοι τοίςύδασιν, ούτως οι μαρτυρούντεςτώιδίωλούονται αίματι ». Μάρτυρες, ομολογητές και όσιοι έχουν πολλά κοινά σημεία αφού η Θεία Αγάπη όλους τους υποκινεί. Μεσιτεύουν στον Θεό μεταφέροντας τις προσευχές των ανθρώπων και με τη Θεία Χάρη επιτελούν υπερφυή σημεία – θαυματουργικές πράξεις. Με το θαύμα ο άνθρωπος προγεύεται την αιώνια και άφθαρτη Βασιλεία του Χριστού, όπου δεν υπάρχει φθορά και πόνος, αλλά ζωή και μακαριότητα.

Με τα θαύματα πιστοποιείται η πραγματικότητα της αιωνίου ζωής. Η ζωή συνεχίζεται αφού οι άγιοι ενεργούν και θαυματουργούν ως όργανα του Θεού και μετά θάνατον. Η πραγματοποίηση θαυμάτων από ένα πρόσωπο αποτελεί και την απόδειξη της αγιότητάς του. Όταν ο θάνατος επήλθε αφού προηγήθηκαν πολλά και φρικτά μαρτύρια ,τότε η Εκκλησία μας προσδίδει στον άγιο αυτόν τον χαρακτηρισμό και τον τίτλο του « μεγαλομάρτυρα». Ένας από αυτούς τους αγίους μεγαλομάρτυρες είναι και ο ανάργυρος και ιαματικός Θαλλέλαιος. Ανάμεσα στους αγίους που ευαρέστησαν στον Θεό ,ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι άγιοι εκείνοι που έχοντας λάβει το προς τούτο χάρισμα, διακόνησαν στην θεραπεία του ανθρώπινου πόνου και της σωματικής ή ψυχικής ασθένειας , ακολουθώντας το παράγγελμα του Ιησού Χριστού « δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Ο ευαγγελιστής Ματθαίος μας ενημερώνειμε τους στίχους (10,5.7-8) από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιό του, το παράγγελμα του Ιησού Χριστού στους μαθητές του«δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε(Ματθ.10,5.7-8)».

Οι βίοι των αγίων είναι ζωντανά υπομνήματα του Ευαγγελίου στην Ιστορία της Εκκλησίας. Οι άγιοι αποτελούν δείκτες ζωής για τους πιστούς μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία τιμά τους αγίους και προβάλλει την ζωή τους για την πνευματική καθοδήγηση και οικοδομή των πιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αγίου μάρτυροςκαι ανάργυρου ιατρού, αποτελεί ο άγιος Θαλλέλαιος.Έζησε στα τέλη του 3 ου αιώνα μ.Χ., επί των ημερών του Ρωμαίου αυτοκράτορα Νουμεριανού (283 – 284), στον Λίβανο, όπου εκείνη την χρονική περίοδο άκμαζε η ασέβεια και η θρησκεία των ειδώλων. Ο πατέρας του ονομάζονταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμυλία. Ο πατέρας του και η μητέρα του διακρίνονταν για την χριστιανική και ενάρετη βιοτή τους. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν εν νουθεσία Κυρίου Ιησού Χριστού και με μεγάλη αγάπη . Του έδωσαν την πρέπουσα χριστιανική αγωγή και παιδεία και φρόντισαν να του εξασφαλίσουν κάθε δυνατή μόρφωση για την ζωή του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Έτσι λοιπόν ο Θαλλέλαιοςμε την παροχή της καλύτερης δυνατής παιδείας από τους γονείς του σπούδασε την επιστήμη της ιατρικής ,με γνώμονα να βοηθάει στον πόνο και στις ασθένειες των συνανθρώπων του.Άξιο θαυμασμού και πολλών ευσήμων αποτελεί το γεγονός πως προσέφερε αφιλοκερδώς τις ιατρικές του υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους, από την αρχή κιόλας της ιατρικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

Ο άγιος Θαλλέλαιος άσκησε το ιατρικό λειτούργημα με ένθεο ζήλο και παρείχε εντελώς αφιλοκερδώς τις ιατρικές γνώσεις αλλά και την πρέπουσα θεραπεία στους πάσχοντες συνανθρώπους του, τόσο στους Χριστιανούς ,όσο και στους ειδωλολάτρες. Το σπίτι του είχε μετατραπεί σε ξενώνα ,στον οποίο κατέφευγαν για θεραπεία και φροντίδα όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι. Οι ασθενείς και οι φτωχοί άνθρωποι έβρισκαν κοντά του ιδιαίτερη αγάπη και ευσπλαγχνία ,τους οποίους πολλές φορές τους αναζητούσε ο ίδιος και συχνά τους μετέφερε στο σπίτι του σηκώνοντάς τους στους ώμους του. Τους υπηρετούσε με μεγάλη ταπείνωση και τους φρόντιζε με ιδιαίτερη στοργή σαν να ήταν δούλος τους ,κάνοντας την στάση του αυτή απέναντί τους αξιομνημόνευτη και ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση από κάθε άνθρωπο. Ιδιαίτερο επίσης χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε τον άγιο Θαλλέλαιο ήταν το γεγονός πως προσεύχονταν στον Θεό για κάθε άνθρωπο. Παρακαλούσε τον Πανοικτίρμονα Θεό για τους μεν Χριστιανούς να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους ,για τους δε ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την λατρεία των ψεύτικων ειδώλων και να εγκολποθούν τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Τα φιλάνθρωπα αισθήματά του προς τον πλησίον του και τους ανθρώπους που είχαν δυσκολίες ήταν γνωστά από την παιδική του ηλικία. Ο άγιος Θελλέλαιος ήταν ένας πολύ πιστός χριστιανός και ζούσε απόλυτα σύμφωνα με τα διδάγματα του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη αποτελούν χαρακτηριστικά διδάγματα του Χριστιανισμού που πρέπει ο κάθε χριστιανός να ακολουθεί στην ζωή του, με τον άγιο Θαλλέλαιο να αποτελεί ένα παράδειγμα πιστής τήρησης και εφαρμογής αυτών των διδαγμάτων. Η χρονική περίοδος της ζωής του αγίου, ήταν μία περίοδος μεγάλων διωγμών για τους Χριστιανούς. Στο δάσος τηςΑνάζαρβου, τηςπρωτεύουσας της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας κρύβονταν ο άγιος Θαλλέλαιος προκειμένου να μην τον εντοπίσουν οι ειδωλολάτρες ,αυτοί που με την μανία τους έκαναν φοβερά βασανιστήρια σε όποιον δεν προσκυνούσε τα είδωλα.

Ο άγιος Θαλλέλαιος ως πιστός Χριστιανός, φιλάνθρωπος και ελεήμων που ήταν , αποτελούσε για τους ειδωλολάτρες αφορμή για σύλληψη και τιμωρία για την ευλάβεια του και την αγάπη του για τον Χριστό. Τον συνέλαβαν όταν τον εντόπισαν στο δάσος της Ανάζαρβουο που κρυβόταν ,και τον οδήγησαν σιδεροδέσμιο οι ειδωλολάτρες στρατιώτες , στον ειδωλολάτρη άρχοντα της περιοχής. Αυτός αμέσως του πρόσταξε να θυσιάσει στα είδωλα. Όπως ήταν φυσικό και αναμμενόμενο ο άγιος Θαλλέλαιος ευθύς αμέσως αρνήθηκε σθεναρά σε αυτό, στο να θυσιάσει στα είδωλα, γνωρίζοντας τα επερχόμενα που θα ακολουθούσαν με τα φρικτά βασανιστήρια που θα του έκαναν οι ειδωλολάτρες, κάτι όμως που δεν τον ενδιέφερε ,διότι η αγάπη του για τον Χριστό ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήθελε να κερδίσει λίγη ακόμη επίγεια ζωή και να χάσει την ψυχή του προσκυνώντας τα είδωλα, και ήταν έτοιμος να ομολογήσει για τον Χριστό. Μετά από την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα , ο άρχοντας αυτός προσέταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν τον άγιο Θαλλέλαιο ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω! Τα φρικτά μαρτύρια από τους δεσμίους του, μόλις είχαν αρχίσει. Όμως ,παρά το φρικτό του μαρτύριο ο άγιος Θαλλέλαιος δεν αρνήθηκε την πίστη του στον Κύριό μας, τον Θεάνθρωπο , Βασιλιά και Σωτήρα του κόσμου Ιησού Χριστό! Η υπομονή και η ψυχική δύναμη του άγιου Θαλλέλαιου δημιούργησαν βαθιά συγκίνηση ακόμα και στους δύο βασανιστές του, τους στρατιώτες Αλέξανδρο και Αστέριο οι οποίοι βλέποντας αυτή την καρτερικότητα, την υπομονή του αγίου να υπομένει τα τρομερά βασανιστήρια και την αγάπη του για τον Χριστό,πίστεψαν και αυτοί εκείνη τη στιγμή στον Χριστό. Την πίστη τους στον Χριστό την ομολόγησαν και ακολούθως , άλλοι ειδωλολάτρες τους αποκεφάλησαν .

Στην συνέχεια, ο άρχοντας του τόπου αυτού , διέταξε τους στρατιώτες να πετάξουν τον Άγιο Θαλλέλαιο στην θάλασσα για να πνιγεί. Θαύμα όμως συνέβη, και αφού τον πέταξαν στην θάλασσα ,ο άγιος Θαλλέλαιος δεν πνίγηκε ,αλλά βγήκε από την θάλασσα αλώβητος και από αυτό το μαρτύριο, φορώντας μία ολόλευκη εσθήτα (ένδυμα). Μετά από αυτό το βασανιστήριο που προσέταξε ο άρχοντας να τον πετάξουν στην θάλασσα για να πνιγεί, και το επακόλουθο θαύμα που ακολούθησε και κανείς δεν περίμενε να συμβεί από τους δεσμίους του, το να βγεί αλώβητος από την θάλασσα, ο άρχοντας διέταξε ένα καινούργιο βασανιστήριο για τον άγιο Θαλέλλαιο. Σε τετοια μανιακή κατάσταση βρισκόταν που ετοίμαζε για τον άγιο καινούργια φρικτά πράγματα. Δεν πήρε παράδειγμα από το θαύμα που συνέβη που βγήκε από τη θάλασσα ακέραιος ο άγιος Θαλλέλαιος, και να αναγνωρίσει κι αυτός αυτό που αναγνώρισαν λίγο πριν οι δύο δέσμιοι του αγίου, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και πίστεψαν σε Αυτόν, αλλά αμετανόητος ο άρχοντας ακάθεκτος στην πίστη του στα είδωλα, διατάζει να ρίξουν τον άγιο στο στάδιο για να τον κατασπαράξουν τα άγρια και πεινασμένα θηρία. Ω του θαύματος όμως κι εδώ ,δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα σχεδίαζε ο φρικτός ειδωλολάτρης άρχοντας και συνέβη ακόμη ένα θαύμα! Αλώβητος και αβλαβής βγήκε ο άγιος Θαλλέλαιος από το στάδιο με τα άγρια ζώα, καθώς αυτά αν και άγρια και πεινασμένα που τα είχαν αφήσει, ούτε τον πλησίασαν τον άγιο Θαλλέλαιο! Στις 20 Μαΐου του έτους 289 μ.Χ. ή σύμφωνα με άλλους το έτος 284, παρέδωσε ο άγιος Θαλλέλαιος την αγιασμένη ψυχή του στον Κύριο στην Έδεσσα των Αιγαίων όπου θανατώθηκε με ξίφος διά αποκεφαλισμού , λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου! Κοσμεί το αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο άγιος Θαλλέλαιος και η μνήμη του ορίσθηκε να τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 20 Μαΐου εκάστου έτους.Η ημέρα του μαρτυρικού θανάτου εορταζόταν ως γενέθλιος ημέρα του μάρτυρα.

Από τον 2ο μ.Χ. αιώνα υπάρχουν πληροφορίες ,όσον αφορά στους μάρτυρες ,σύμφωνα με τις οποίες οι Χριστιανοί είχαν ορίσει και γιόρταζαν ως ημέρα μνήμης των μαρτύρων την ημέρα του μαρτυρίου τους, η οποία ονομαζόταν ,σύμφωνα με τον άγιο Πολύκαρπο «γενέθλιος» ημέρα. Κατά αυτήν την ημέρα γινόταν σύναξη των Χριστιανών στον τόπο του μαρτυρίου ή στον τάφο του μάρτυρος, όπου συνήθως χτιζόταν και ναός στο όνομα του αγίου που μαρτύρησε. Η σύναξη του αγίου Θαλλέλαιου ετελείτο στο μαρτύριό του, το οποίο βρισκόταν εντός του Ιερού Ναού του αγίου Αγαθόνικου. Εκτός από τον ναό αυτό υπάρχει και ναός κοντά στο όρος του Αυξεντίου . Υπήρχε και Ιερά Μονή επ’ ονόματι του αγίου ,στην Παλαιστίνη, την οποία κατά μαρτυρία του Προκοπίου, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527 – 565 μ.Χ.) ,την ανανέωσε. Εόρταζαν την μνήμη στις 3 Σεπτεμβρίου ορισμένες μονές, ενώ άλλες και στις 23 Αυγούστου, όπου ήταν η ημέρα που ο μάρτυρας Θαλλέλαιος οδηγήθηκε στην ανάκριση .Όπως είναι γνωστό η Εκκλησία τιμά τους αγίους που αναδεικνύονται στην ιστορίατης. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο,« και με όσα «τιμά» τους προλαβόντας , προτρέπεται τους παρόντας ». Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο ,εγκωμιάζοντας τα κατορθώματα των αγίων και κοσμώντας τις ημέρες του έτους με τις μνήμες τους προτρέπει και χειραγωγεί τους πιστούς στην αρετή, «Τούτο γάρ έστι μαρτύρων εγκώμιον, η προς αρετήνπαράκλησις των συνειλεγμένων» ( Μ.Βασιλείου, είς τεσσαράκοντα μάρυρας ).

Μέσα στο πολυπληθές νέφος των ενδόξων μαρτύρων κατά τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες συναριθμείται και ο άγιος Θαλλέλαιοςο ιαματικός και ανάργυρος , ο πολύαθλος αυτός μάρτυρας του 3 ου μ.Χ. αιώνα ,ο οποίος αναδείχθηκε του Ουρανίου Βασιλέως Χριστού αήττητος στρατιώτης και πολύτιμος μαργαρίτης, αλλά και ωράισμα των μαρτύρων και καύχημα των αναργύρων .

Με τη ζωή του, την ταπεινότητά του , το ήθος του και το έργο του ο άγιος Θαλλέλαιος μαρτύρησε και δίδαξε σε όλους τους χριστιανούς την πίστη στον Χριστό, την γενναιότητα ψυχής, το θάρρος, την ελπίδα, την αγάπη, την υπομονή, την φιλευσπλαχνία, την φιλανθρωπία ,την καρτερία και την απόλυτη αφοσίωση στον Τριαδικό Θεό! Αποτέλεσε πρότυπο βοήθειας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και ένα πρότυπο ιατρού και αγάπης προς τον Χριστό άξιο προς μίμηση! Η βοήθεια των ιαματικών αγίων έρχεται ως αρωγή στην αντιμετώπιση ασθενειών και ποικίλων δοκιμασιών όταν επικαλούμαστε τη βοήθειά τους με πίστη. Κάθε πονεμένη ψυχή δοκιμασμένη από την οδύνη της ασθένειας ας επικαλείται με θέρμη και πίστη την βοήθεια και μεσιτεία του αγίου Θαλλέλαιου!Ο άγιος Θαλλέλαιος έλαβε χάρη στον ένθεο ζήλο και τη μεγάλη του ευσέβεια, το χάρισμα από τον Θεό να θαυματουργεί αδιάλειπτα και να θεραπεύει κάθε ασθένεια.Πολλά θαύματα έχουν καταγραφεί από τον άγιο Θαλλέλαιο και έχουν βοηθήσει τους ανθρώπους.

Οι άγιοι διά της Θείας Χάριτος προστατεύουν και προστρέχουν σε κάθε ανάγκη του ανθρώπου όποια και εάν είναι αυτή ,αρκεί ο άνθρωπος να καταφύγει με εμπιστοσύνη και πίστη σε εκείνους. Στα πρόσωπα των αγίων της Εκκλησίας πραγματοποιείται η πρόβλεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του και αμέσως πριν την Ανάληψή Του, είπε : «Να και τα θαύματα που θα κάνουν όσοι πιστέψουν : με την επίκληση του Ονόματός Μου θα διώχνουν δαιμόνια, …και εάν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δεν θα παθαίνουν τίποτε .Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν »( Μαρκ .16,17-18). Στις Ιερές Μονές Διονυσίου και Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους φυλάσσονται αποτμήματα του χαριτόβρυτου ιερού λειψάνου του αγίου Θαλλέλαιου. Ο πολύαθλος αυτός μάρτυρας του Χριστού άγιος Θαλλέλαιος ο ιαματικός και ανάργυρος τιμάται πανηγυρικά και με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στον απανταχού Ορθόδοξο Ελληνισμό. Ιεροί ναοί αφιερωμένοι στον άγιο Θαλλέλαιο υπάρχουν στην Νάξο, στην Πάρο, στην Μύκονο ,στην Σαντορίνη , στην Χίο, στην Αλεξανδρούπολη και στην Φλώρινα . Ιδιαιτέρως επίσης τιμάται στην Σίφνο, όπου εορτάζεται πανηγυρικά η μνήμη του στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου ΣπυρίδωνοςΑπολλωνίας όπου υπάρχει εκεί προσκυνητάρι με ασημένια εικόνα του ιαματικού αγίου, του αγίου Θαλλέλαιουπρος προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών. Την ακολουθία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυροςΘαλλέλαιου του ιαματικού και ανάργυρου έγραψε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και εκδόθηκε έγκριση από την Ιερά Σύνοδο το έτος 1878 ,στο Μεσολόγγι με φιλότιμη δαπάνη του δημοδιδάσκαλου Δημητρίου Διακόπουλου. Στην συνεχεία επανεκδόθηκε σε διορθωμένη επιμέλεια από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και μετέπειτα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.ΑνθίμουΡούσσα, σε εκδόσεις από την Αποστολική Διακονία. Υπό την υπευθυνότητα του ιδίου χτίστηκε ιερός ναός αφιερωμένος στον άγιο Θαλλέλαιοεντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως προς ευλογία και ίαση τωνασθενούντων ανθρώπων.«Αθλοφόρε άγιε και ιαματικέ Θαλλέλαιε , πρέσβευε τώελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσινπαράσχηταίςψυχαίςημών».(Ήχος γ’).
Να έχουμε τις πρεσβείες του!